ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ:


Πανεπιστήμιο Πατρών

Πρέπει να είστε Εγγεγραμμένοι χρήστες για να συμμετέχετε σε μια Μονάδα Αριστείας

Το Πανεπιστήμιο Πατρών ιδρύθηκε το 1964 και η δημιουργία του συνετέλεσε στην αποκέντρωση της Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.  Το Πανεπιστήμιο αναπτύσσεται σε ενιαίο χώρο 4.500 στρεμμάτων, την Πανεπιστημιούπολη, που βρίσκεται Β.Α. και σε απόσταση 12 χλμ. της πόλης των Πατρών, στην περιοχή του Ρίου, σε μία εξαίσια τοποθεσία με θέα τον Πατραΐκό και Κορινθιακό Κόλπο.

Είναι το τρίτο Πανεπιστήμιο της χώρας από άποψη φοιτητικού δυναμικού, διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, αριθμού Τμημάτων και απονεμομένων τίτλων σπουδών.

Στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν 24 Τμήματα καλύπτοντας σχεδόν όλο το φάσμα των επιστημών, τα οποία διαθέτουν 112 Εργαστήρια και 14 Κλινικές πλήρως εξοπλισμένες. Στο Πανεπιστήμιο Πατρών φοιτούν σήμερα 21.200 προπτυχιακοί φοιτητές και 3.260 μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τα μέλη του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού (ΔΕΠ) ανέρχονται σε 754, ενώ τα μέλη του εκπαιδευτικού εν γένει προσωπικού (ΕΕΔΙΠ, ΕΔΙΠ) σε 71. Επίσης, το ακαδημαϊκό έργο συνεπικουρούν 167 μέλη ΕΤΕΠ και 481 μέλη διοικητικού προσωπικού (μόνιμο προσωπικό και με σχέση ΙΔΑΧ).

Παράλληλα με το εκπαιδευτικό έργο, που αποτελεί την πρωταρχική αποστολή του, το Πανεπιστήμιο Πατρών έχει αναπτύξει τόσο τη βασική όσο και την εφαρμοσμένη έρευνα. Εισήγαγε τη διδασκαλία νέων γνωστικών αντικειμένων και έχει καθιερωθεί στη διεθνή κοινότητα για την πρωτοποριακή έρευνα που διεξάγεται σε τομείς όπως Περιβάλλον, Υγεία, Βιοτεχνολογία, Μηχανική, Ηλεκτρονική, Πληροφορική και Βασικές Επιστήμες. Ένας αριθμός Τμημάτων, Εργαστηρίων και Κλινικών έχουν αναγνωριστεί από Διεθνείς Επιτροπές ως Κέντρα Αριστείας. Το Πανεπιστήμιο έχει αναπτύξει σημαντικά τις ευρωπαϊκές και διεθνείς του σχέσεις και συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικά προγράμματα, επιστημονικές οργανώσεις και δίκτυα και ερευνητικές ομάδες.

Ταυτόχρονα με το εκπαιδευτικό και ερευνητικό του έργο, η πλούσια πολιτιστική δράση του Πανεπιστημίου Πατρών και η ανάπτυξη δεσμών με την ευρύτερη περιοχή προσελκύουν το ενδιαφέρον χιλιάδων υποψηφίων φοιτητών κάθε χρόνο για να το επιλέξουν για τις πανεπιστημιακές τους σπουδές.

Πανεπιστήμιο Πατρών | Εργασίες Μονάδας Αριστείας

Εκδηλώσεις

 • ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό λογισμικό, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 26/01/2016

  Συνοπτικός απολογισμός των δραστηριοτήτων της Μονάδας Αριστειίς του Πανεπιστημίου Πατρών

 • ΗΜΕΡΙΔΑ  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ 08/09/2015

  Πρόσκληση Συμμετοχής στην Ημερίδα «Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών και οι δράσεις της για το ελεύθερο λογισμικό R»

 • ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ

  Πρόσκληση στο Θερινό Σχολείο ΕΛ/ΛΑΚ της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Πατρών με Αντικείμενο το Λογισμικό R

 • ΚΥΚΛΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ 16/06/2015

  Πρόσκληση Συμμετοχής σε Σεμινάριο της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών με αντικείμενο το λογισμικό ανοιχτού κώδικα R (2ος κύκλος εκπαίδευσης της 3ης περιόδου)

 • ΗΜΕΡΙΔΑ  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ 03/06/2015

  Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Πανεπιστημίου Πατρών και οι δράσεις της για το ελεύθερο λογισμικό εξομοίωσης δικτύων ns (ns-2 & ns-3)

 • Βίντεο

  Κύρια Θεματική:
  Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ
  Τίτλος Ιδρύματος:
  Πανεπιστήμιο Πατρών
  Ιστοσελίδα:
  Τηλέφωνο:
  2610 997906, 2610 997257
  Φαξ:
  2610 997260
  Οδός:
  Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης, Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών
  ΤΚ:
  26 504

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

  Profile Photo george lekatsas
  Profile Photo Manolis Tzagarakis

  ΜΕΛΗ

  Profile Photo Ασπασία Λουκέρη
  Profile Photo Άρης Συνοδινός
  Profile Photo ΕΝΕΑ ΤΣΑΝΑΪ
  Profile Photo Manolis Tzagarakis
  Profile Photo Δήμητρα Μπούρου
  Profile Photo ΗΛΙΑΣ ΦΑΛΙΕΡΗΣ
  Profile Photo Γιώργος Καφφέζας
  Profile Photo Ιωάννης Βενέτης
  Profile Photo Παναγιώτης Αντωνόπουλος
  Profile Photo Στέφανος Σπυρόπουλος
  Profile Photo Σταμάτης Κάρλος
  Profile Photo Βασίλειος Δημητρόπουλος
  Υποβολή Σχολίων
  Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
  Πλοήγηση