ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ:


Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»

Πρέπει να είστε Εγγεγραμμένοι χρήστες για να συμμετέχετε σε μια Μονάδα Αριστείας

Το ΙΠΣΥ έχει ως αποστολή να διεξάγει έρευνα, να αναπτύσσει εφαρμογές και προϊόντα, και να παρέχει υπηρεσίες στους τομείς της διαχείρισης της πληροφορίας και των πληροφοριακών συστημάτων μεγάλης κλίμακας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν οι τομείς των βάσεων δεδομένων, των μεθοδολογιών και τεχνικών ανάπτυξης πληροφοριακών συστημάτων, της διαχείρισης και αξιοποίησης πληροφοριακών πόρων, καθώς και οι μεγάλης κλίμακας εφαρμογές τους. Το ΙΠΣΥ επιδιώκει συνεργασίες με τη βιομηχανία, το δημόσιο τομέα, αλλά και με ερευνητικούς φορείς προκειμένου να αναπτύξει και να μεταδώσει καινοτόμες τεχνολογικά λύσεις για την αξιοποίηση και διαχείριση δεδομένων

 

Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» | Εργασίες Μονάδας Αριστείας

Κύρια Θεματική:
Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών
Τίτλος Ιδρύματος:
Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο
Ιστοσελίδα:
Τηλέφωνο:
2106875403
Φαξ:
2106856804
Οδός:
Αρτέμιδος
Αριθμός:
6
ΤΚ:
15125

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

Profile Photo Μιχάλης Αλεξάκης
Profile Photo Giorgos Giannopoulos
Profile Photo Σοφία Καραγιώργου
Profile Photo Σπύρος Αθανασίου
Profile Photo Θεόδωρος Στρατιώτης

ΜΕΛΗ

Profile Photo ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΥΤΣΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ
Profile Photo Σοφία Καραγιώργου
Profile Photo ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΙΝΝΗΣ
Profile Photo Νίκος Γεωργομανώλης
Profile Photo Σπύρος Αθανασίου
Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση