Συμμετέχω

09/09/2013 ΑΠΟ admin

Στο διαδικτυακό τόπο των Μονάδων Αριστείας Ανοιχτού Λογισμικού(ma.ellak.gr) μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι

foreis_blur

Ιδιωτικοί /Δημόσιοι Φορείς: Αν είστε στέλεχος Ιδιωτικού ή Δημόσιου Φορέα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της πύλης για να ενημερωθείτε για τα ανοιχτά λογισμικά που υπάρχουν διαθέσιμα, να καταχωρήσετε τις τροποποιήσεις και τις προσθήκες που θέλετε να γίνουν σε συγκεκριμένο λογισμικό ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες του φορέα σας καθώς και να σχολιάσετε τα λογισμικά που έχετε χρησιμοποιήσει. Επίσης μέσα από την υπηρεσία αναζήτησης συνεργατών μπορείτε να βρείτε εθελοντές ή επαγγελματίες που είναι διαθέσιμοι για την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης, παραμετροποίησης και υποστήριξης εφαρμογών Ανοιχτού Λογισμικού. Ειδικότερα, σε περίπτωση που επιθυμείτε να συμβάλλετε εθελοντικά στην επέκταση έργου ανοιχτού λογισμικου (π.χ. ανάπτυξη ενός γνωρίσματος, αρχικοποίηση, υποστήριξη), μπορείτε να αναζητάτε εθελοντές μεταξύ φοιτητών που είτε έχουν  εκπαιδευτεί στο πλαίσιο του έργου των Μονάδων Αριστείας, είτε ανήκουν στην ευρύτερη κοινότητα εθελοντών του ΕΛ/ΛΑΚ στη χώρα. Στην περίπτωση αναζήτησης επαγγελματιών, υπάρχει η δυνατότητα αναζήτησης μεταξύ φυσικών προσώπων και εταιρειών που προσφέρουν υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης για συγκεκριμένες εφαρμογές ανοιχτού λογισμικού.

 foithtes_blur

Φοιτητές: Αν είστε φοιτητής και ενδιαφέρεστε να ενημερωθείτε για το Ανοιχτό Λογισμικό, μπορείτε να κάνετε χρήση των υπηρεσιών της πύλης ώστε να εκπαιδευτείτε μέσα από τη συμμετοχή σας στα σεμινάρια και το υλικό εκπαίδευσης που οργανώνονται από κάθε μονάδα η είναι διαθέσιμα ως μονάδες ηλεκτρονικής μάθησης. Μπορείτε επίσης να παρακολουθήσετε ζωντανά ή σε μαγνητοσκόπηση μέσω των υπηρεσιών live streaming και video on demand όλες τις ημερίδες και εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του έργου των Μονάδων Αριστείας. Τέλος μέσα από τις υπηρεσίες αναζήτησης μπορείτε να βρείτε το λογισμικό που σας ενδιαφέρει με πλήρη περιγραφή των τεχνικών και λειτουργικών του χαρακτηριστικών, να δείτε τα δημοφιλέστερα λογισμικά της περιόδου καθώς και τα πιο πρόσφατα αλλά και να σχολιάσετε και να ψηφίσετε το λογισμικό που έχετε χρησιμοποιήσει.

Developers_blur Προγραμματιστές/Μέλη Κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ: Αν είστε προγραμματιστής και ασχολείστε με το Ανοιχτό Λογισμικό, μπορείτε να καταχωρίσετε πληροφορίες για λογισμικό που έχετε αναπτύξει, και μέσα από τη χρήση της υπηρεσίας συνεργατικής ανάπτυξης εφαρμογών μπορείτε να επεκτείνεται τις εφαρμογές που έχουν καταχωρηθεί, με την προσθήκη νέων χαρακτηριστικών(features), να διορθώσετε προβλήματα(bugs) που έχουν καταχωρηθεί από χρήστες κ.α. Μπορείτε επίσης να ενημερώσετε τους επισκέπτες του δικτυακού τόπου για ημερίδες/σεμινάρια που γίνονται σχετικά με τις θεματικές ενότητες των Μονάδων Αριστείας καταχωρώντας εύκολα με τη χρήση φόρμας την εκδήλωσή σας. Τέλος μπορείτε να δημιουργήσετε το προφίλ σας είτε για εθελοντική είτε για επαγγελματική προσφορά ώστε να ενημερώνεστε αυτόματα σε περίπτωση που υπάρχει αναζήτηση από κάποιο φορέα που ταιριάζει με τα κριτήριά σας.

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση