ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ:


Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Πρέπει να είστε Εγγεγραμμένοι χρήστες για να συμμετέχετε σε μια Μονάδα Αριστείας

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου αναπτύσσεται στη κύρια νησιωτική χώρα της Ελλάδας, για να προσφέρει προγράμματα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και μεταπτυχιακών σπουδών και να οργανώσει δραστηριότητeς σχετικές με καλλιέργεια και προαγωγή της βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Η σύνδεση με Ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και Επιχειρήσεις, τα άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια, η υψηλή ποιότητα του ερευνητικού και επιστημονικού προσωπικού έχουν οδηγήσει στα εξαιρετικά αποτελέσματα που το Πανεπιστήμιο Αιγαίου έχει να επιδείξει στον τομέα αυτόν.

Οι επιστημονικές περιοχές έντονης ερευνητικής δραστηριότητας στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου περιλαμβάνουν τις επιστήμες και τεχνολογίες περιβάλλοντος, τις κοινωνικές επιστήμες, τις οικονομικές επιστήμες και την επιστήμη της διοίκησης, τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών, τα μαθηματικά και τη μαθηματική φυσική, τις ανθρωπιστικές επιστήμες και τις επιστήμες της εκπαίδευσης. Επιπλέον, η έρευνα στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου συνέβαλε σημαντικά και στην επίλυση προβλημάτων τοπικής κλίμακας, συνδέοντας έτσι τη λειτουργία του Πανεπιστημίου με τις τοπικές κοινωνίες των νησιών τα οποία υποδέχονται τα διάφορα Τμήματά του – και κυρίως με τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τους οποίους έχει πολύχρονη συνεργασία μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων και προγραμμάτων έρευνας και ανάπτυξης. Παράλληλα, το Παν. Αιγαίου συνέβαλε στη δημιουργία επιστημονικού δυναμικού υψηλής στάθμης που μπορεί να συμβάλλει ουσιαστικά στο χώρο της έρευνας, της πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και της παραγωγικής διαδικασίας.

Το εργαστήριο i4M Lab

Στο έργο «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ», το Παν. Αιγαίου συμμετέχει κυρίως μέσω του Εργαστηρίου «Διαχείρισης Πληροφορίας» (Information Management Lab), i4M Lab, του Τμήματος Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ). Το Εργαστήριο i4M Lab δημιουργήθηκε για να προσφέρει γνώση και «ηγεσία» στα μέλη της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Αιγαίου, καθώς και στη Δημόσια Διοίκηση και στη Βιομηχανία, στα θέματα της ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων και της χρήσης των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από το παραγωγικό σύστημα – και των σχετικών δημόσιων πολιτικών. Το Εργαστήριο φιλοξενείται στο Τμήμα Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (ΤΜΟΔ) αλλά στο ερευνητικό δυναμικό του Εργαστηρίου συμμετέχουν μέλη ΔΕΠ και ερευνητές από την κοινότητα της Σχολής Επιστημών της Διοίκησης του Παν. Αιγαίου, και ειδικά από το Τμήμα Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (ΤΝΕΥ).

Η ομάδα του Παν. Αιγαίου όμως, επεκτείνεται και πέραν του Εργαστηρίου i4M Lab, και περιλαμβάνει μέλη ΔΕΠ και ερευνητές από τα παρακάτω Τμήματα:

 • Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (ΤΜΣΠΣ), Σύρος
 • Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΤΔΕ), Χίος
 • Τμήμα Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (ΜΠΕΣ), Σάμος

Φυσικά στο έργο θα κληθούν να συμμετέχουν και οι κοινότητες ανοικτού λογισμικού που δραστηριποιούνται στο Πανεπιστήμιο μας και στο περιβάλλον του.

Πανεπιστήμιο Αιγαίου | Εργασίες Μονάδας Αριστείας

Εκδηλώσεις

 • ΕΚΔΗΛΩΣΗ  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση 25/11/2015

  Δημόσιες Ανοικτές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Ταυτοποίησης (eID – federated e-Identity)

 • ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση 18/10/2015

  Σχολείο Ανοικτού Κώδικα ΕΛ / ΛΑΚ: e-Identity & e-Government (Hλεκτρονική ταυτότητα στη Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση) – Οκτ-Νοε. 2015

 • ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ  ΣΕ Μεταφορές - Ναυτιλία, Τουρισμός 08/10/2015

  Σχολείο-Σεμινάριο Ανοικτού Κώδικα ΕΛ / ΛΑΚ σε Ναυτιλία – Μεταφορές – Τουρισμό: Models and Software for Island Economies, Societies, Networks

 • ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ  ΣΕ Μεταφορές - Ναυτιλία, Τουρισμός 07/09/2015

  BLUE HACKATHON / Σχολείο Ανοικτού Κώδικα ΕΛ / ΛΑΚ σε Ναυτιλία – Μεταφορές – Τουρισμό

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση 31/08/2015

  ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015) – ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ! (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

 • Λογισμικό

  Βίντεο

 • ΒΙΝΤΕΟ  ΣΕ Τουρισμός 14/07/2015

  6η Διάλεξη Σεμιναρίου 5: Τουρισμός και Τουριστικές Υπηρεσίες: Οι δυνατότητες του Διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι τεχνολογίες Ανοικτού Λογισμικού

 • ΒΙΝΤΕΟ  ΣΕ Τουρισμός

  5η Διάλεξη Σεμιναρίου 5: Τουρισμός και Τουριστικές Υπηρεσίες: Οι δυνατότητες του διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι τεχνολογίες Ανοικτού Λογισμικού

 • ΒΙΝΤΕΟ  ΣΕ Τουρισμός 10/07/2015

  4η Διάλεξη Σεμιναρίου 5: Τουρισμός και τουριστικές υπηρεσίες:Οι δυνατότητες του διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι δυνατότητες ανοικτού λογισμικού

 • ΒΙΝΤΕΟ  ΣΕ Τουρισμός

  3η Διάλεξη Σεμιναρίου 5: Τουρισμός και Τουριστικές Υπηρεσίες: Οι δυνατότητες του Διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού_Part Β

 • ΒΙΝΤΕΟ  ΣΕ Τουρισμός

  3η Διάλεξη Σεμιναρίου 5: Τουρισμός και Τουριστικές Υπηρεσίες: Οι δυνατότητες του Διαδικτύου και οι ευκαιρίες που δίνουν οι τεχνολογίες ανοικτού λογισμικού_Part A

 • Κύρια Θεματική:
  Μεταφορές-Ναυτιλία
  Τίτλος Ιδρύματος:
  Πανεπιστήμιο Αιγαίου
  Ιστοσελίδα:
  Τηλέφωνο:
  2271035470
  Φαξ:
  2271035429
  Οδός:
  Κουντουριώτου
  Αριθμός:
  41
  ΤΚ:
  82100
  Πόλη:
  Χίος

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

  Profile Photo Χριστίνα Χαλιμούρδα
  Profile Photo Giannis Mavroyiannis
  Profile Photo Θόδωρος Καρούνος
  Profile Photo Κωνσταντίνος Πάνου
  Profile Photo Πέτρος Καβάσαλης
  Profile Photo ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
  Profile Photo Στέλιος Λέλης

  ΜΕΛΗ

  Profile Photo Ελένη Τζάρη
  Profile Photo Λάμπρος Καραγεώργος
  Profile Photo Μόνικα Παπανικολάου
  Υποβολή Σχολίων
  Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
  Πλοήγηση