ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ:


Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πρέπει να είστε Εγγεγραμμένοι χρήστες για να συμμετέχετε σε μια Μονάδα Αριστείας

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης αποτελεί το μεγαλύτερο ελληνικό πανεπιστήμιο. Συνολικά περιλαμβάνει 7 σχολές, στις οποίες λειτουργούν 41 προγράμματα προπτυχιακών σπουδών και 69 προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών σε μεμονωμένα τμήματα, αλλά και διατμηματικά, διαπανεπιστημιακά και διεθνή.

Στις Σχολές και στα Τμήματα του φοιτούν σήμερα περίπου συνολικά 72.000 φοιτητές (62.000 προπτυχιακοί και 10.000 μεταπτυχιακοί) ενώ, χάρη στο ευρύ φάσμα επιστημονικών δράσεων που καλύπτει έχει εκτεταμένη ερευνητική δραστηριότητα, μεγάλη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά έργα, διεθνείς συνεργασίες και διακεκριμένους ερευνητές.


Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Α.Π.Θ., συμμετέχει στις θεματικές ενότητες, της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, των Επιχειρηματικών εφαρμογών / υπηρεσιών για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας.

Υποστηρίζεται από το Εργαστήριο Γλωσσών Προγραμματισμού και Τεχνολογίας Λογισμικού του Τμήματος Πληροφορικής του Α.Π.Θ. και συνεργάζεται με τον σύλλογο, GreekLUG.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να στείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση: monada.aristeias.auth@gmail.com

Google+ | Youtube


Γ” Κύκλος

Τελευταία νέα:
Το 3ο Σχολείο Κώδικα έχει ολοκληρωθεί.

Εκδηλώσεις:

 

B” Κύκλος

Εκδηλώσεις:

 

Α” Κύκλος

Εκδηλώσεις:

 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης | Εργασίες Μονάδας Αριστείας

Εκδηλώσεις

 • ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 19/01/2016

  4ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – Ανακοίνωση/Πρόσκληση Συμμετοχής

 • ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 10/06/2015

  3ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – Ανακοίνωση/Πρόσκληση Συμμετοχής

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 19/05/2015

  6ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 4ο Σεμινάριο

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

  6ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 3ο Σεμινάριο

 • ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

  6ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 2ο Σεμινάριο

 • Βιβλιοθήκη αρχείων

 • ΑΡΧΕΙΟ  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 07/09/2015

  Παρουσιάσεις – 3ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ.

 • ΑΡΧΕΙΟ  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 08/07/2015

  Λίστα συμμετεχόντων για το 3ο Σχολείο Κώδικα της Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 2η Εβδομάδα

 • ΑΡΧΕΙΟ  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 04/07/2015

  Πρόσθετο Υλικό – 6ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ.

 • ΑΡΧΕΙΟ  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

  Ασκήσεις – 6ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ.

 • ΑΡΧΕΙΟ  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

  Παρουσιάσεις – 6ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 4ο Σεμινάριο

 • Βίντεο

 • ΒΙΝΤΕΟ  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας 14/07/2015

  3ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 5η Ημέρα

 • ΒΙΝΤΕΟ  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

  3ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 2η Ημέρα – Μέρος 2ο

 • ΒΙΝΤΕΟ  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

  3ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 2η Ημέρα – Μέρος 1ο

 • ΒΙΝΤΕΟ  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

  3ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 1η Ημέρα – Μέρος 3ο

 • ΒΙΝΤΕΟ  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

  3ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 1η Ημέρα – Μέρος 2ο

 • Κύρια Θεματική:
  Δημόσια διοίκηση και τοπική αυτοδιοίκηση
  Τίτλος Ιδρύματος:
  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Ιστοσελίδα:
  Τηλέφωνο:
  2310991862
  Φαξ:
  2310998419
  Οδός:
  Εθνικής Αντιστάσεως
  Αριθμός:
  16
  ΤΚ:
  55133
  Πόλη:
  Θεσσαλονίκη

  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ

  Profile Photo Γεώργιος Κακαρόντζας
  Profile Photo Ζήσης Μιχάλης
  Profile Photo Βάιος Κολοφωτιάς

  ΜΕΛΗ

  Profile Photo ΣΚΑΝΔΥΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
  Profile Photo Dimitris Gousios
  Profile Photo Γεώργιος Πανάρετος
  Profile Photo Αικατερίνη Ζάβου
  Profile Photo Ioanna Papadopoulou
  Profile Photo Νικόλαος Πέτρος Τριανταφυλλίδης
  Υποβολή Σχολίων
  Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
  Πλοήγηση