ΑΕΠ

Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) – Το Σεμινάριο: 2η διάλεξη

ΑΠΟ ΤΕΙ Αθήνας  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό λογισμικό

Η 2η διάλεξη του σεμιναρίου Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) έχει ως θέμα τα Μαθησιακά Αντικείμενα (ΑΕΠ, δεδομένα, μεταδεδομένα, πρότυπα) και την Εξοικείωση των συμμετεχόντων με τεχνικά θέματα, όπως: Αρχιτεκτονική, ...

Αποθετήρια & Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (ΑΕΠ) – Το Σεμινάριο

ΑΠΟ ΤΕΙ Αθήνας  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό λογισμικό

Το σεμινάριο σηματοδοτεί την έναρξη του Κύκλου Εκπαίδευσης,  έχει συνολική διάρκεια 12 ώρες, και υλοποιείται σε 6 εβδομάδες. Κάθε διάλεξη έχει διάρκεια 2 ωρών και περιλαμβάνει θεωρητικό μέρος καθώς κι Εργαστήρια (workshops) για την ...

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση