Συμμετοχή στην εκδήλωση

[ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ] ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΩΔΙΚΑ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ  ΣΕ Τουρισμός 15.07.2015-21.07.2015

Εισάγετε το βιογραφικό σας σε pdf. Το βιογραφικό που θα υποβληθεί στην ΑΙΤΗΣΗ θα πρέπει να έχει συνταχθεί στο: https://europass.cedefop.europa.eu/editors/el/cv/compose
δυο + 5 =
Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση