Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα

01

ΙΟΥΛ

Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών – Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα ical

ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΩΔΙΚΑ ΑΠΟ Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων / Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»  ΣΕ Συστήματα γεωγραφικών πληροφοριών 1.07.2014 - 7.07.2014

ΣΤΟ ΙΠΣΥ/ΕΚ Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Μαρούσι

Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο πρώτο Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορικών Ανοικτού Κώδικα (Open Source GIS), που διοργανώνεται στο πλαίσιο των Μονάδων Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ ...

1772

 

 

Το ΙΠΣΥ/ΕΚ «Αθηνά» έχει τη χαρά να σας προσκαλέσει στο πρώτο Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα για τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφορικών Ανοικτού Κώδικα (Open Source GIS), που διοργανώνεται στο πλαίσιο των Μονάδων Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ (ma.ellak.gr).

Πρόκειται για ένα εισαγωγικό, αλλά εντατικό σχολεία σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης ΕΛ/ΛΑΚ GIS. Θα ξεκινήσουμε από τις βασικές αρχές αναπαράστασης γεωχωρικής πληροφορίας και μέσα από συνεχή πρακτικά παραδείγματα με ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα, θα εξοικειωθούμε με όλες τις πλευρές πρακτικής αξιοποίησης των GIS. Στο πλαίσιο των μαθημάτων θα αξιοποιηθούν ανοικτά γεωχωρικά δεδομένα από το OpenStreetMap και το geodata.gov.gr σε σενάρια χρήσης και εφαρμογές που δείχνουν την πραγματική λειτουργία και ωφέλεια των GIS.

Δηλώστε συμμετοχή έγκαιρα υποβάλλοντας το βιογραφικό σας! Επειδή οι θέσεις είναι περιορισμένες, θα σας ειδοποιήσουμε σύντομα σχετικά με την αποδοχή της συμμετοχής σας.

Στοιχεία

Που: Ινστιτούτο Πληροφοριακών Συστημάτων και Προσομοίωσης (www.imis.athena-innovation.gr)

Πότε: Τρίτη 1 Ιουλίου μέχρι και Δευτέρα 7 Ιουλίου, 9:30-15:30 (30 ώρες διδασκαλίας)

Πρόγραμμα:

 • 1/7/2014. Εισαγωγή στη γεωχωρική πληροφορία και τα GIS. Βασικές έννοιες γεωγραφίας, συλλογής και αναπαράστασης γεωχωρικών δεδομένων, συνήθεις μορφότυποι, βάσεις δεδομένων, ανοικτές πηγές γεωχωρικών δεδομένων.
 • 2&3/7/2014. Quantum GIS και διανυσματικά (vector) δεδομένα. Εγκατάσταση QGIS και παραμετροποίηση, βασικές δυνατότητες, plugins/επεκτάσεις, εισαγωγή δεδομένων από αρχείο/βάση δεδομένων, παραγωγή απλής χαρτοσύνθεσης, χωρικά ερωτήματα και απεικόνισή τους, επεξεργασία δεδομένων, μετασχηματισμός σε συστήματα αναφοράς, διασύνδεση με OpenStreetMap. Συμμετοχή στον εξελληνισμό εφαρμογών και την ανάπτυξη εφαρμογών.
 • 4/7/2014. Quantum GIS και ψηφιδωτά (raster) δεδομένα. Εισαγωγή ψηφιδωτών δεδομένων (αρχεία, διαδικτυακές υπηρεσίες), υπέρθεση με διανυσματικά δεδομένα, βασικοί μετασχηματισμοί, χαρτοσύνθεση, ψηφιοποίηση σημείων ενδιαφέροντος, εφαρμογή στο OpenStreetMap.
 • 7/7/2014. Web GIS. Παραδείγματα απλών εφαρμογών, αξιοποίηση ανοικτών διαδικτυακών υπηρεσιών, ανάπτυξη εφαρμογής συλλογής δεδομένων από το πεδίο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να διαθέτουν:

 • Απλές γνώσεις χειρισμού υπολογιστών
 • Είναι επιθυμητό (όχι όμως υποχρεωτικό) να έχετε τον φορητό υπολογιστή μαζί σας. Θα εγκαταστήσουμε (και θα σας μάθουμε πως μπορείτε να εγκαταστήσετε σε άλλους υπολογιστές) τις πιο δημοφιλείς ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογές για GIS.
 • Είναι επιθυμητή (όχι όμως υποχρεωτική) η εξοικείωση με έννοιες γεωγραφίας (π.χ. συστήματα αναφοράς, μετασχηματισμοί)
 • Είναι επιθυμητή (όχι όμως υποχρεωτική) η ενασχόληση με μια συγκεκριμένη θεματική περιοχή αξιοποίησης GIS (π.χ. τοπογραφία, μελέτες, στατιστικές έρευνες)

Οφέλη

Οι δεξιότητες και τα μεταφέρσιμα προσόντα που θα αποκομίσουν οι συμμετέχοντες είναι:

 • Εξοικείωση με τις κυριότερες ΕΛ/ΛΑΚ εφαρμογές και πρότυπα για διαχείριση γεωπληροφορίας
 • Ισοδύναμες λύσεις ΕΛ/ΛΑΚ με κλειστά προϊόντα
 • Εκμάθηση του πλαισίου συνεργασίας και συνεισφοράς εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ
 • Παραδείγματα πρακτικής αξιοποίησης εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ
Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση