θέμα Όνομα Περιγραφή
22 Ιουλίου 2015: Συνάντηση Γνωριμίας - Προετοιμασία Πηγή πληροφοριών Ο Κύκλος Εκπαίδευσης στο Γενικότερο Πλαίσιο
Πηγή πληροφοριών Το Έργο Συνεισφοράς και οι Επιμέρους Εργασίες
Πηγή πληροφοριών ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Πηγή πληροφοριών ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Πηγή πληροφοριών ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ANDROID STUDIO
23 Ιουλίου 2015 - Μάθημα 1 Πηγή πληροφοριών Ιστορία & Αρχιτεκτονική της Πλατφόρμας Android
28 Ιουλίου 2015 - Μάθημα 2 Πηγή πληροφοριών Εισαγωγή στο Git
URL http://git-scm.com/book/
URL http://gitready.com/
URL http://gitolite.com/gcs.html
URL https://www.atlassian.com/git/tutorial
URL http://gitref.org/
URL Linus Torvalds on git (video)
¨ (video)
URL https://dbrgn.ch/slides/20130207_getting_git/
Πηγή πληροφοριών Ellak WorkShop 2

Ellak WorkShop 2

Πηγή πληροφοριών Πρόγραμμα 1

Intense και Activities 1ο παράδειγμα

Πηγή πληροφοριών Πρόγραμμα 2

Intense και Activities 2o παράδειγμα

30 Ιουλίου 2015 - Μάθημα 3 Πηγή πληροφοριών sqlite
31 Ιουλίου 2015 - Μάθημα 4 Πηγή πληροφοριών Πρόγραμμα 3

Threads and Timers

Πηγή πληροφοριών Ellak Workshop 3

Άσκηση για threads και timers

4 Αυγούστου 2015 - Μάθημα 5 Πηγή πληροφοριών Android Sqlite

Android & Sqlite

Πηγή πληροφοριών MyApplication3

MyApplication3

Πηγή πληροφοριών Ellak Workshop 4

Αντιγραφή δεδομένων από τα assets

Πηγή πληροφοριών Ellak Workshop 4 odt
Πηγή πληροφοριών Συνεισφορά

Συνεισφορά κύκλου

6 Αυγούστου 2015 - Μάθημα 6 Πηγή πληροφοριών Ellak Workshop 5

Ellak Workshop 6

Πηγή πληροφοριών Ellak Workshop 5 odt
6 Αυγούστου 2015 - 22 Σεπτεμβρίου 2015 - Ανάπτυξη Έργου Συνεισφοράς Πηγή πληροφοριών Καταρτιζόμενοι-Συνεισφορές

Λίστα με τη τελική σύνθεση των ομάδων για τις συνεισφορές

Πηγή πληροφοριών EllakAndroidEducation

Ellak Android Education zip file

Πηγή πληροφοριών Ellak Android Education Sql

Ellak Android Education sqlite database

Πηγή πληροφοριών Template Αναφοράς Προόδου

Template Αναφοράς Προόδου