Στις ημέρες μας, ολοένα και περισσότερο τεχνολογικά μέσα χρησιμοποιούνται υποστηρικτικά για βελτίωση τεχνικής / επιδόσεων  σε δραστηριότητες αθλητικού / ψυχαγωγικού τύπου. Με τη βοήθεια της τεχνολογίας, οι προπονητές μπορούν να αναλύσουν, αξιολογήσουν και προτείνουν τρόπους βελτίωσης της τεχνικής του αθλούμενου, ενώ και ο ίδιος ο αθλούμενος  μπορεί ακόμη και να αυτό-εκπαιδευτεί, ώστε να πετύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα.Επιλέξαμε να «κλείσουμε» τις Δράσεις της Μονάδας μας με εκπαίδευση ψυχαγωγικού τύπου, στο χώρο του αθλητισμού.Συγκεκριμένα, σε αυτό το Θερινό Σχολείο θα ασχοληθούμε με την ανάπτυξη   wearable συστήματος βασισμένου σε  Arduino για χρήση σε αθλητικές δραστηριότητες.

Στόχος του project είναι η ανάπτυξη ενός wearable συστήματος βασισμένου σε μικροελεγεκτές Arduino.Το συγκεκριμένο σύστημα θα ενσωματώνεται σε ένα αθλητικό ρούχο και θα βοηθά έναν αθλητή τένις (*) να βελτιώσει την απόδοση του, υποδεικνύοντας τις λάθος κινήσεις του και πιθανές βελτιώσεις.Τα αποτελέσματα θα εμφανίζονται σε μια web εφαρμογή η οποία θα λαμβάνει τα δεδομένα απευθείας από τη συσκευή, μέσω ενός RESTful API και Websockets.Ενδεικτικά, κάποια από τα αποτελέσματα που θα εμφανίζει περιλαμβάνουν:

  • Ταχύτητα και θέση χτυπήματος σχετικά με διάφορες βασικές τεχνικές χτυπήματος
  • Αποκλίσεις χτυπημάτων από τις βέλτιστες τιμές ανάλογα με το χτύπημα
  • Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την ταχύτητά του στο γήπεδο (χιλιόμετρα, εκρηκτικότητα κ.α.)
  • Στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επιτυχία των χτυπημάτων του (ταχύτητα μπάλας, ποσοστά  in/out κ.α.)

Διανύουμε μια περίοδο κατά την οποία τα έξυπνα κινητά τηλέφωνα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή, αφού προσφέρουν στο χρήστη πλήθος δυνατοτήτων (όπως GPS, επιταχυνσιόμετρα, οθόνες αφής κ.α.) σε μη απαγορευτικές τιμές. Από την  άλλη μεριά, οι προγραμματιστές των συσκευών αυτών έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες προκειμένου να αναπτύξουν καινοτόμες και δελεαστικές εφαρμογές.Το πλήθος των συσκευών που βασίζονται στην πλατφόρμα Android έχουν αυξηθεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών.Χτισμένη σε ένα open source framework και βασισμένη σε ισχυρές βιβλιοθήκες SDK και ανοιχτή φιλοσοφία, η πλατφόρμα Android έχει κάνει δυνατή, σε χιλιάδες προγραμματιστές, την πρόσβαση στην ανάπτυξη για κινητά τηλέφωνα. Οι προγραμματιστές μπορούν τώρα να επεκταθούν στην πλατφόρμα Android, αξιοποιώντας τα μοναδικά χαρακτηριστικά της προκειμένου να αναπτύξουν σε αυτή ήδη υπάρχουσες εφαρμογές ή να δημιουργήσουν νέες. Χρησιμοποιώντας για διανομή το Android market, οι προγραμματιστές μπορούν να επωφεληθούν από μια ανοιχτή αγορά για τη διανομή τόσο δωρεάν όσο και επί πληρωμή εφαρμογών σε όλες τις συσκευές Android.Παράλληλα, οι εφαρμογές εκπαίδευσης για κινητές συσκευές (ένα τομέας στον οποίο αναφερόμαστε με τον όρο mobile learning) γνωρίζουν μια παρόμοια άνθηση λόγω των προφανών πλεονεκτημάτων τους (π.χ. πρόσβαση any-time/any-place κλπ).

Στον παρόντα κύκλο εκπαίδευσης θα ασχοληθούμε με τις αρχές που διέπουν την πλατφόρμα ανάπτυξης Android καθώς και τα βασικά προγραμματιστικά εργαλεία και θα αναπτύξουμε στην πλατφόρμα εφαρμογές με χρήση σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα.

Στόχος αυτού του μαθήματος είναι να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν εφαρμογές ελεύθερου λογισμικού που μπορούν να αξιοποιηθούν στον χώρο της εκπαίδευσης και να τους προτρέψει να συνεισφέρουν στην Ελληνική κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ μέσα από την δημιουργία σεναρίων χρήσης, την ανάπτυξη επιμέρους περιεχομένου ή τον εξελληνισμό λογισμικού.

 

Πιο συγκεκριμένα στο συγκεκριμένο σεμινάριο θα γίνουν εργαστήρια στην πλατφόρμα ανοιχτού λογισμικού 3D εικονικού κόσμου OpenSim . Στα εργαστήρια θα γίνει επίδειξη του συγκεκριμένου λογισμικού και ο τρόπος χρήσης του στην εκπαιδευτική δραστηριότητα. Συγχρόνως στα πλαίσια στου σεμιναρίου θα χρησιμοποιηθεί η πλατφόρμα moodle η οποία είναι ένα ελεύθερο λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς, εργαζόμενους στον τομέα της Εκπαίδευσης και όλους, όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στη Θεματική Περιοχή του Εκπαιδευτικού Λογισμικού, να συμμετάσχουν στο 1ο Σεμινάριο του 2ου Κύκλου Εκπαίδευσης με τίτλο:

«Open Source Πλατφόρμες Ηλεκτρονικής Μάθησης:  Moodle - E-class»

που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα πλαίσια του υποέργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (Αναθέτουσα Αρχή: ΕΔΕΤ Α.Ε.).

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν με απώτερο σκοπό την εξοικείωσή τους με τις ως άνω πλατφόρμες και τις λειτουργικότητες που αυτές προσφέρουν αναγνωρίζοντας την αξία της ενσωμάτωσης του ανοιχτού λογισμικού και τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία κάθε επιπέδου.

Με την ανάδειξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) εξοικειωνόμαστε καθημερινά όλο και περισσότερο με νέες έννοιες και τάσεις που επηρεάζουν την παροχή εκπαιδευτικού περιεχομένου μέσω του διαδικτύου. Μια από τις τελευταίες τάσεις είναι τα MOOC (Massive Open Online Courses) ή Μαζικά Ελεύθερα Διαδικτυακά Μαθήματα. Τα MOOC αποτελούν ένα σχετικά πρόσφατο φαινόμενο παροχής διαδικτυακής μάθησης που ξεκίνησε πειραματικά το 2008 και έκτοτε γνώρισε τεράστια άνθηση. Ο βασικός σκοπός των MOOC είναι να «ανοίξουν» την εκπαίδευση και να παρέχουν ελεύθερη πρόσβαση στην εκπαίδευση πανεπιστημιακού επιπέδου για όσο το δυνατόν περισσότερους εκπαιδευόμενους. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές διαδικτυακές πανεπιστημιακές παραδόσεις, τα MOOC έχουν δύο βασικά ιδιαίτερα χαρακτηριστικά: Ανοικτή πρόσβαση και Επεκτασιμότητα.Στον παρόντα κύκλο εκπαίδευσης θα ασχοληθούμε με τις αρχές που διέπουν το σχεδιασμό και τις υπηρεσίες  MOOC, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά τους και τέλος θα αναφερθούμε στις τεχνολογίες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξή τους.

To Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» διοργανώνει  το σεμινάριο που θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του Πανεπιστημίου με θέμα Χρήση εικονικού κόσμου στην εκπαιδευτική διαδικασία.

 

Στόχος της Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου είναι να ενισχύσει την κοινότητα ΕΛ/ΛΑΚ στην Ελλάδα, φέρνοντας σε επαφή προγραμματιστές και χρήστες, ερευνητές, επαγγελματίες και φορείς που ασχολούνται με το ελεύθερο και ανοικτό λογισμικό ή που έχουν ανάγκες οι οποίες θα μπορούσαν να καλυφθούν από αυτό.

Τα τελευταία χρόνια, η δημοτικότητα της εκπαίδευσης από απόσταση έχει αυξηθεί σημαντικά σε σχέση με το παρελθόν. Ιδιαίτερα, στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η εντυπωσιακή ανάπτυξη των ΤΠΕ έχει προσφέρει το απαραίτητο τεχνολογικό υπόβαθρο προκειμένου τα ακαδημαϊκά ιδρύματα να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις συνεχόμενα αυξανόμενες ανάγκες για ηλεκτρονική υποστήριξη της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Η βασική τεχνολογική υποδομή λογισμικού για τα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής μάθησης και εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης είναι οι πλατφόρμες ηλεκτρονικής μάθησης με κύριο εκπρόσωπο τα συστήματα διαχείρισης μάθησης (ΣΔΜ).

Στο πλαίσιο του παρόντος κύκλου εκπαίδευσης θα γίνει σχετικά εκτενής ανάλυση των αρχών που διέπουν το σχεδιασμό συστημάτων ηλεκτρονικής μάθησης και θα παρουσιαστούν τα κυριότερα ΣΔΜ ανοικτού κώδικα, με έμφαση στον τρόπο χρήσης τους για ηλεκτρονική αυτο-αξιολόγηση. Παράλληλα, θα παρουσιαστούν περιβάλλοντα συνεργατικής μάθησης και αξιολόγησης. 

Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τα παραπάνω περιβάλλοντα και τις εμπλεκόμενες τεχνολογίες μέσω των εργαστηρίων (workshop), ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση του project «Προσθήκη λειτουργίας αυτόματου κριτή προγραμματιστικών εργασιών στην πλατφόρμα του Open eClass».

Θερινό Σχολείο 7 ημερών, με θέμα «Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eClass».

Στόχος είναι η εντατική, πρακτική εκπαίδευση των συμμετεχόντων με απώτερο σκοπό τη συμμετοχή τους στη συνεργατική ανάπτυξη Έργου συνεισφοράς σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, σχετικά με Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eClass

Στόχος της συνεισφοράς είναι η  επέκταση της διεπαφής του Σ.Δ.Μ. openClass ώστε βασικές λειτουργικότητες όπως η ενημέρωση χρήστη για αλλαγές στο πρόγραμμα, διάθεση νέων αρχείων κλπ, να είναι προσβάσιμες από δημοφιλή λειτουργικά κινητών συσκευών.

Το Σεμινάριο "Αποθετήρια και Ανοικτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι" έχει σκοπό να γνωρίσει στους εκπαιδευόμενους τα αποθετήρια και την αρχιτεκτονική αυτών καθώς και τους τρόπους που περιγράφεται το περιεχόμενο που φιλοξενείται σε αυτά (πρότυπα, μεταδεδομένα).

Επίσης οι εκπαιδευόμενοι θα γνωρίσουν τον εξιδεικευμένο τρόπο περιγραφής των εκπαιδευτικών πόρων και μάλιστα ανοικτών ώστε να εξοικειωθούν με τα πρότυπα, τις έννοιες, το σχεδιασμό ενώ παράλληλα θα αποκτήσουν και τις απαραίτητες τεχνολογικές δεξιότητες ώστε να υλοποιήσουν ένα πρότυπο τρόπο περιγραφής ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων για το λογισμικό δημιουργίας αποθετηρίων Invenio.