Σε αυτό το Θερινό Σχολείο θα ασχοληθούμε με Προγραμματισμό Arduino για έλεγχο του Diyiot-car (*) & ανάπτυξη WEB περιβάλλοντος για event-driven programming. Στόχος της συνεισφοράς είναι η επέκταση δυνατοτήτων του project Diyiot-car (*), το οποίο αναπτύχθηκε σε προηγούμενο Κύκλο Εκπαίδευσης .Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω επεκτάσεις: Βελτιστοποίηση της ακρίβειας των μετρήσεων που αφορούν στη θέση και την κίνηση του αυτοκινήτου Έγκαιρος εντοπισμός αλλαγών στη συνοχή της επίπεδης επιφάνειας κίνησης ( τρύπες, σκαλοπάτια κλπ.) και λήψη απόφασης τροποποίησης διαδρομής Προσθήκη δυνατότητας κίνησης σε ανηφορικό/κατηφορικό δρόμο. Επέκταση του ελέγχου κίνησης του αυτοκινήτου μέσω του web περιβάλλοντος όπως π.χ. προσθήκη δυνατότητας follow path Ακριβής απεικόνιση του χώρου κίνησης μέσω web. (*) Στο πλαίσιο των Κύκλων Εκπαίδευσης έχει αναπτυχθεί το project Diyiot-car στο οποίο έχει κατασκευαστεί ένα αυτοκίνητο εξοπλισμένο με υπολογιστή raspberry pi συνδεδεμένο με δύο μικροελεγχτές arduino uno, οι οποίοι ελέγχουν 6 αισθητήρες (3 sonar, 1 ψηφιακό θερμόμετρο & 2 IR distance) και δύο μοτέρ κίνησης. Το raspberry αποθηκεύει τις μετρήσεις σε απομακρυσμένο server στο cloud. Επίσης έχει αναπτυχθεί web περιβάλλον για την έναρξη και λήξη της κίνησης του αυτοκινήτου καθώς και την παρουσίαση των μετρήσεων των αισθητήρων & της κίνησης του αυτοκινήτου.Το αυτοκίνητο μπορεί να κινείται αυτόνομα σε επίπεδο χώρο αποφεύγοντας τα εμπόδια που υπάρχουν στην επιφάνεια.

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT) είναι η διασύνδεση μοναδικά αναγνωρίσιμων ενσωματωμένων υπολογιστικών συσκευών στο πλαίσιο της υφιστάμενης υποδομής του Διαδικτύου. Η διασύνδεση αυτών των ενσωματωμένων συσκευών (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων αντικειμένων), αναμένεται να εισάγει την αυτοματοποίηση σε όλους σχεδόν τους τομείς, ενώ παράλληλα θα επιτρέπει προηγμένες εφαρμογές όπως το Smart Grid.Ο όρος «πράγματα», στο Internet of Things (IoT), αναφέρεται σε μια ευρεία ποικιλία συσκευών, όπως σε εμφυτεύματα καρδιακής παρακολούθησης, αναμεταδότες βιοτσίπ για εκτρεφόμενα ζώα, αυτοκίνητα με ενσωματωμένους αισθητήρες, συσκευές λειτουργίας πεδίου που βοηθούν τους πυροσβέστες στην έρευνα και διάσωση. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν έξυπνα συστήματα θερμοστάτη καθώς και πλυντήριο / στεγνωτήριο που χρησιμοποιούν Wi-Fi για παρακολούθηση από απόσταση.

 

Το Arduino αποτελεί μια ανοιχτή πλατφόρμα hardware για να πειραματιστεί κανείς με τον κόσμο του Internet των πραγμάτων. Είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος μικρο-ελεγκτής η απλότητα και επεκτασιμότητα του οποίου έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας ποικιλίας επεκτάσεων υλικού και βιβλιοθηκών λογισμικού που επιτρέπουν ενσύρματη και ασύρματη επικοινωνία με το Internet.

Είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάγνωση δεδομένων από όλα τα είδη των αισθητήρων και έλεγχο των συσκευών.Οι συμμετέχοντες θα εξοικειωθούν με τα παραπάνω περιβάλλοντα και τις σχετικές τεχνολογίες μέσω των εργαστηρίων (workshop), ώστε να μπορέσουν να συνεισφέρουν στην υλοποίηση του project «Προγραμματισμός Arduino  για έλεγχο αισθητήρων & ανάπτυξη WEB διεπαφής για event-driven programming».

Πιο συγκεκριμένα, θα μάθουν σχετικά με:

  • το IoT και έννοιες σχετικές με Cloud Computing
  • τη χρήση του Arduino για τη δημιουργία ενσωματωμένων προγραμμάτων με χαμηλό κόστος
  • τη σύνδεση του Arduino στο Internet
  • το event-driven programming

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Α.Π.Θ., στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, διοργανώνει τον πρώτο κύκλο σεμιναρίων του "Β κύκλου, 3ος Εκπαιδευτικός Κύκλος σεμιναρίων, στη θεματική περιοχή Δημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση και στις Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.
Τα σεμινάρια απευθύνονται σε ελεύθερους επαγγελματίες, εργαζόμενους, στελέχη επιχειρήσεων, στελέχη φορέων της Δημόσιας Διοίκησης και της Υγείας όλων των βαθμίδων, σε καθηγητές, φοιτητές, υπαλλήλους του Α.Π.Θ. και φίλους του ελεύθερου λογισμικού.

Το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (Internet of Things, IoT) είναι η διασύνδεση μοναδικά αναγνωρίσιμων ενσωματωμένων υπολογιστικών συσκευών στο πλαίσιο της υφιστάμενης υποδομής του Διαδικτύου. Η διασύνδεση αυτών των ενσωματωμένων συσκευών (συμπεριλαμβανομένων των έξυπνων αντικειμένων), αναμένεται να εισάγει την αυτοματοποίηση σε όλους σχεδόν τους τομείς, ενώ παράλληλα θα επιτρέπει προηγμένες εφαρμογές όπως το Smart Grid.

Ο όρος «πράγματα», στο Internet of Things (IoT), αναφέρεται σε μια ευρεία ποικιλία συσκευών, όπως σε εμφυτεύματα καρδιακής παρακολούθησης, αναμεταδότες βιοτσίπ για εκτρεφόμενα ζώα, αυτοκίνητα με ενσωματωμένους αισθητήρες, συσκευές λειτουργίας πεδίου που βοηθούν τους πυροσβέστες στην έρευνα και διάσωση. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν έξυπνα συστήματα θερμοστάτη καθώς και πλυντήριο / στεγνωτήριο που χρησιμοποιούν Wi-Fi για παρακολούθηση από απόσταση.

Το Arduino αποτελεί μια ανοιχτή πλατφόρμα hardware για να πειραματιστεί κανείς με τον κόσμο του Internet των πραγμάτων. Είναι ένας εξαιρετικά ευέλικτος μικρο-ελεγκτής η απλότητα και επεκτασιμότητα του οποίου έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη μιας ποικιλίας επεκτάσεων υλικού και βιβλιοθηκών λογισμικού που επιτρέπουν ενσύρματη και ασύρματη επικοινωνία με το Internet.Είναι ένα περιβάλλον ανάπτυξης που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάγνωση δεδομένων από όλα τα είδη των αισθητήρων και έλεγχο των συσκευών.

Εδώ θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με το ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ (Σεπτεμβριος 2014)που διοργανώνεται απο το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα.

Εδώ θα βρείτε εκπαιδευτικό υλικό σχετικό με το Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα (Summer Code Camp) στη θεματική περιοχή Επιχειρηματικές Εφαρμογές/Υπηρεσίες για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, που διοργανώνεται απο το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα.

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τη συγκεκριμένη δράση ακολουθήστε το σύνδεσμο

http://ma.ellak.gr/events/θερινο-σχολειο-κωδικα-ελλακ-σε-επιχει/