Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

  • 10 Ιουλίου: Συνάντηση Γνωριμίας - Προετοιμασία

   Στόχος

   Να ενημερωθούν οι εκπαιδευόμενοι για το σεμινάριο και το project που θα υλοποιηθεί, τις υποχρεώσεις τους και τα συνεργατικά εργαλεία που θα χρησιμοποιηθούν καθώς επίσης και να επιλυθούν τυχόν προβλήματα που αφορούν τα προαπαιτούμενα.εγκατάσταση των σχετικών προγραμμάτων,σε περίπτωση που θα χρησιμοποιήσουν δικά τους Laptop.

  • Εντατικό Εργαστήριο 1: Σάββατο 11/7/2015

   10:00 - 18:00

  • Εντατικό Εργαστήριο 2: Κυριακή 12/7/2015

   10:00 - 18:00

  • Απογευματινό Εργαστήριο 1: Δευτέρα 13/7/2015

   14:00 - 20:00

  • Απογευματινό Εργαστήριο 2: Τετάρτη 15/7/2015

   14:00 - 20:00

  • Απογευματινό Εργαστήριο 3: Παρασκευή 17/7/2015

   14:00 - 20:00

  • Εντατικό Εργαστήριο 3: Σάββατο 18/7/2015

   10:00 - 18:00

   • Εντατικό Εργαστήριο 4: Κυριακή 19/7/2015

    10:00 - 18:00