Αξιοποίηση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης σε θέματα Τουρισμού και Δημόσιας Διοίκησης – Open Source Πλατφόρμα Buddypress»: Όλοι οι συμμετέχοντες

Φίλτρα

Ομάδα Συζητήσεων Ομάδα Συζητήσεων Ομάδα συζητήσεων ειδήσεων

2η Διάλεξη: Τοπική Αυτοδιοίκηση και Παροχή Πληροφοριών στους πολίτες και τους επισκέπτες

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Εργαστηριακή Άσκηση: Εγκατάσταση Wordpress

3η Διάλεξη: Εργαστήριο

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Εργαστηριακή Άσκηση - Buddypress

4η Διάλεξη: Εργαστήριο

Ανάθεση εργασίας Ανάθεση εργασίας Εργαστηριακή Άσκηση