Εργαστηριακή Άσκηση: Εγκατάσταση Wordpress

- Εγκατάσταση Wordpress στο λογαριασμό εκάστου εκπαιδευτή (χώρου που έχει δοθεί σε vm)

- Εγκατάσταση Wordpress από τους εξ αποστάσεως συμμετέχοντες (μέσω της χρήσης FTP Client File Zilla)