Εργαστηριακή Άσκηση - Buddypress

- Εύρεση και Διαχείριση Περιεχόμενου που διατίθεται με ανοιχτές άδειες χρήσης

- Εγκατάσταση Buddypress

- Διαχείριση Buddypress με δημιουργία λογαριασμών και εφαρμογή Plugins