Το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, διοργανώνει Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα (Summer Code Camp) στη θεματική περιοχή του Τουρισμού.

Το Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα θα διαρκέσει έξι (6) ημέρες (από 21 Σεπτεμβρίου έως 28 Σεπτεμβρίου και ώρες 15.00 - 20.00) και θα πραγματοποιηθεί στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στο εργαστήριο 2.4 του Τμήματος Πληροφορικής και Τηλεματικής.

Το 3ο Σχολείο Κώδικα που διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιο του Τρίτου Κύκλου Εκπαίδευσης επικεντρώνεται στη θεματική περιοχή του Τουρισμού, με τίτλο:

«Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

με JAVA »

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν με απώτερο σκοπό την εκτέλεση ενός Έργου συνεισφοράς σε ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ που σχετίζονται με τη θεματική περιοχή του Τουρισμού.

 

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς,  και όλους, όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στη Θεματική Περιοχή του Τουρισμού, να συμμετάσχουν στο Σχολείο Κώδικα του 2ου Κύκλου Εκπαίδευσης με τίτλο:

«Ανάπτυξη Διαδικτυακών Εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ

με HTML(5) - CSS(2,3) - MYSQL - PHP »

που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη εφαρμογών ελ/λακ σχετικών με τον Τουρισμό και ιδίως τον Σχεδιασμό και ανάπτυξη διαδικτυακής εφαρμογής η οποία θα προβάλει - διαχειρίζεται πληροφορίες για «πακέτα» ομαδικών εκδρομών που διοργανώνονται και διενεργούνται από ένα εικονικό ταξιδιωτικό γραφείο καθώς και τις πληροφορίες των μελών σε αυτά.

Το Σχολείο Κώδικα διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στο πλαίσιπ του υποέργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (Αναθέτουσα Αρχή: ΕΔΕΤ Α.Ε.).

Οι συμμετέχοντες θα εκπαιδευτούν με απώτερο σκοπό την εκτέλεση ενός Έργου συνεισφοράς σε ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ που σχετίζονται με τη θεματική περιοχή του Τουρισμού.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διοργανώνει το έκτο σεμινάριο (δεύτερο σεμινάριο του τρίτου κύκλου εκπαίδευσης) που αφορά στη θεματική περιοχή του Τουρισμού στο πλαίσιο του υποέργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (Αναθέτουσα Αρχή: ΕΔΕΤ Α.Ε.). 


Τίτλος του σεμιναρίου είναι:

«Αξιοποίηση συστημάτων ελ/λακ στον Τουρισμό - Συστήματα διαχείρισης ηλεκτρονικών κρατήσεων»


Οι εκπαιδευόμενοι θα ενημερωθούν και θα εργαστούν πάνω σε open source σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών κρατήσεων, που αποτελεί επέκταση του Joomla.


Μέσα σε διάστημα δύο μηνών από την έναρξη του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες καλούνται να εκτελέσουν ένα έργο συνεισφοράς/ εργασία ομαδικά ή ατομικά.


Tο Πανεπιστήμιο Κρήτης προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εργαζόμενους στον τομέα του Τουρισμού και όλους, όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στη Θεματική Περιοχή του Τουρισμού, να συμμετάσχουν στο 2ο Σεμινάριο του 2ου Κύκλου Εκπαίδευσης με τίτλο:

«Αξιοποίηση συστημάτων ελ/λακ στη διαχείριση περιεχομένου και επεξεργασίας εικόνας στον Τουρισμό»

που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα πλαίσια του υποέργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (Αναθέτουσα Αρχή: ΕΔΕΤ Α.Ε.).

 

Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν για την περιφερειακή πολιτική ανάπτυξης του τουρισμού, τον ρόλο των ΤΠΕ, ενώ παράλληλα θα γνωρίσουν και θα εκπαιδευτούν στις λειτουργικότητες του συστήματος Joomla και στην επεξεργασία γραφικών για την προβολή του τουριστικού προϊόντος με χρήση συστημάτων ελ/λακ.

Το Πανεπιστήμιο Κρήτης διοργανώνει το Σχολείο Κώδικα (Code School) της πρώτης σειράς Εκπαίδευσης  με τίτλο:

«Βασικά Θέματα Προγραμματισμού

στην Ανάπτυξη Δυναμικών Διαδικτυακών Εφαρμογών »

για την εκμάθηση και εκτέλεση έργων συνεισφοράς σε ανάπτυξη εφαρμογών ελ/λακ με χρήση

 PHP, HTML, CSS, MYSQL

Οι συμμετέχοντες θα  διδαχθούν και θα εξασκηθούν στον τρόπο χρήσης των ως άνω γλωσσών προγραμματισμού με απώτερο σκοπό την εκτέλεση ενός Έργου συνεισφοράς σε ανάπτυξη εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ που σχετίζονται με τη θεματική περιοχή του Τουρισμού.


Εκπαιδευτές:  Σταύρος Καουκάκης

                       Γιάννης Σαμωνάκης

                       Ουρανία Σμυρνάκη  

Το σεμινάριο θα επικεντρωθεί στην open source πλατφόρμα Κοινωνικής Δικτύωσης Buddypress που αποτελεί plugin του wordpress και χρησιμοποιείται ήδη από ακαδημαϊκές κοινότητες ή εταιρείες ως εργαλείο εσωτερικής επικοινωνίας, προσφέρει πληθώρα δυνατοτήτων όπως ροή δραστηριοτήτων, ανάρτηση φωτογραφιών, ιδιωτικά μηνύματα, χώρους συζήτησης, δημιουργία προφίλ, παρουσίαση δραστηριότητας ιστολογίων, δημοσίευση εγγράφων, παρουσίαση υπηρεσιών.

Τουρισμός

Ο τουρισμός, ως βασικός παραγωγικός μηχανισμός της περιφέρειας Κρήτης αλλά και της Ελλάδας γενικότερα, συνιστά ένα ευρύτατο και με αρκετά περιθώρια διείσδυσης πρίσμα εφαρμογής για το ελεύθερο λογισμικό. Οι εφαρμογές του τελευταίου μπορούν να τροφοδοτήσουν τις παραγωγικές δραστηριότητες, τις υπηρεσίες, λειτουργίες του κλάδου με πλήθος λύσεων και νέων τεχνολογικών καινοτομιών καθώς και τους τρόπους βέλτιστης αξιοποίησης και προβολής του τουριστικού προϊόντος.

Ο κλάδος του τουρισμού μπορεί να επωφεληθεί από τη διάχυση των τεχνολογικών υποδειγμάτων του ελεύθερου λογισμικού, δεδομένου ότι το τελευταίο προσφέρει ευελιξία χρήσης και προοπτικές προσαρμογής και συνεχούς επέκτασης. Παράλληλα, η αποτελεσματική προώθηση και προβολή των παρεχόμενων τουριστικών υπηρεσιών στηρίζεται κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της στην ελεύθερη πληροφορία και τον τρόπο διάθεσης αυτής.

Ο συνδυασμός των παραπάνω, ήτοι της τεχνολογίας, του ελεύθερου λογισμικού και των ανοιχτών δεδομένων προς όφελος του τουρισμού, αποτελεί στόχο του κύκλου εκπαίδευσης, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έρθουν σε επαφή με τις αρχές του ανοιχτού λογισμικού αλλά και να εξασκηθούν στην ανάπτυξη κώδικα με σημείο αναφοράς εφαρμογές που μπορούν να ωφελήσουν τόσο τον απλό τουρίστα όσο και τον επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού.

Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Στα σεμινάρια του κύκλου εκπαίδευσης θα ασχοληθούμε και με τα Αποθετήρια & τους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους.Τα αποθετήρια ανοικτού λογισμικού παρέχουν την απαραίτητη υποδομή για την οργάνωση, διαφύλαξη και διάθεση ψηφιακών πόρων καθιστώντας δυνατή την ελεύθερη πρόσβαση, αναπαραγωγή, διάθεση και επαναχρησιμοποιήση τους από την εκπαιδευτική και επιστημονική κοινότητα. Η ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών με ραγδαίες προοπτικές ανάπτυξης, ευελιξία στη χρήση, δυνατότητες διάχυσης και αλληλεπίδρασης με χρήστες και δυνατότητες συνεχούς ψηφιακής επέκτασης και διασύνδεσης δημιουργεί ιδιαίτερες δυναμικές για τα περιθώρια ανάπτυξης και προώθησης της καινοτομίας, της γνώσης, της εποικοδομητικής αξιοποίησης και διασύνδεσης αυτής.

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
Ελεύθερο Λογισμικό
Εισαγωγή στις έννοιες που σχετίζονται με το ΕΛ/ΛΑΚ, μορφές αδειών χρήσης, αποθετήρια κώδικα, παραδείγματα επιτυχημένων εφαρμογών ΕΛ/ΛΑΚ με έμφαση στον τουρισμό

Διαχείριση περιεχομένου με CMS
Η διαχείριση περιεχομένου ιστοσελίδων είναι σχεδιασμένη για να απλοποιήσει τη δημοσίευση του δικτυακού περιεχομένου των web sites και επιτρέπει στους δημιουργούς περιεχομένου να υποβάλουν περιεχόμενο χωρίς να απαιτεί τεχνική γνώση.

Προώθηση και προβολή τουριστικών υπηρεσιών
Αξιοποίηση διασύνδεσης εφαρμογών κοινωνικής δικτύωσης με συστήματα διαχείρισης περιεχομένου με σκοπό την προβολή και την προώθηση τουριστικών υπηρεσιών.

Αξιολόγηση τουριστικών υπηρεσιών
Ενσωμάτωση συστήματος αξιολόγησης ώστε να παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες των τουριστικών υπηρεσιών να αξιολογούν τις υπηρεσίες και να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες τους