Πρόβλημα #329

Πρόβλημα εμφάνισης χαρακτήρων

Added by Ζήσης, Μιχάλης over 7 years ago. Updated over 7 years ago.

Status:ResolvedStart date:17/12/2014
Priority:NormalDue date:
Assignee:-% Done:

100%

Category:-Estimated time:15.00 hours
Target version:-Spent time:-

Description

Πρόβλημα εμφάνισης χαρακτήρων σε διάγραμμα Gantt

GLPI_329.tar.gz (5.81 MB) Δεργιαδές, Δούκας-Ηλίας, 18/12/2014 15:02

GLPI_329_gantt_diagram.tar (125 KB) Lanaras, Philip, 19/12/2014 17:19

History

#1 Updated by Ζήσης, Μιχάλης over 7 years ago

  • Assignee set to Δεργιαδές, Δούκας-Ηλίας

#2 Updated by Ζήσης, Μιχάλης over 7 years ago

  • Assignee deleted (Δεργιαδές, Δούκας-Ηλίας)

#3 Updated by Ζήσης, Μιχάλης over 7 years ago

  • Subject changed from Πρόβλημα εμφάνισης χαρακτήρων σε διάγραμμα Gantt to Πρόβλημα εμφάνισης χαρακτήρων

Η εμφανίση Ελληνικών χαρακτήρων είναι προβληματική (μη αναγνώσιμοι χαρακτήρες) σε σημεία της εφαρμογής όπως στα διαγράμματα Gantt και στην δημιουργία pdf (πχ menu: assistance/statistics).

#4 Updated by Δεργιαδές, Δούκας-Ηλίας over 7 years ago

  • File GLPI_329.tar.gz added
  • Status changed from New to In Progress
  • % Done changed from 0 to 50

Αντικαταστάθηκε το αρχείο glpi/lib/ezcomponents/FreeSans.ttf με το αντίστοιχο Unicode Font του GNU FreeFont Project (https://www.gnu.org/software/freefont) για την διόρθωση της εμφάνισης των χαρακτήρων στα PNG των statistics.

#5 Updated by Lanaras, Philip over 7 years ago

Άλλαξε ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται το διάγραμμα gantt. Τώρα πλέον είναι σε μορφή svg και δεν υπάρχει το πρόβλημα με τον κωδικοποίηση. Μπορεί να υπάρξει κάποιο άλλο πρόβλημα αν στον τίτλο χρησιμοποιηθεί κάποιος χαρακτήρας που χρησιμοποιείται στο xml. Δημιουργείται και η png φωτογραφία απλά δεν εμφανίζεται. Σε μελλοντική επέκταση εκτός από τα προαναφερθέντα μπορεί να υλοποιηθεί συμβατότητα για browsers που δεν υποστηρίζουν το svg, πχ εμφάνιση του παλιού διαγράμματος ή μήνυμα αναβάθμισης του browser.

#6 Updated by Lanaras, Philip over 7 years ago

  • Estimated time set to 15.00

Also available in: Atom PDF