Ζήσης, Μιχάλης

  • Email:
  • Registered on:
  • Last connection: 21/12/2015

Projects

Activity

Reported issues: 9

19/12/2014

13:54 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Ανάλυση/Σύνταξη #302 (In Progress): Ανάλυση Αναγκών
12:08 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Wiki edit: Wiki (#40)
12:06 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Wiki edit: Wiki (#39)
12:05 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Wiki edit: Wiki (#38)
12:04 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Wiki edit: Wiki (#37)
12:04 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Wiki edit: Wiki (#36)
12:04 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Wiki edit: Wiki (#35)
12:03 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Wiki edit: Wiki (#34)
12:03 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Wiki edit: Wiki (#33)
12:02 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Wiki edit: Wiki (#32)

Also available in: Atom