Ανάλυση/Σύνταξη #302

Ανάλυση Αναγκών

Added by Ζήσης, Μιχάλης over 7 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:In ProgressStart date:15/07/2014
Priority:NormalDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-Spent time:-
Target version:-

Description

Ανάλυση αναγκών ενός συστήματος διαχείρισης ουρών.

History

#2 Updated by Ζήσης, Μιχάλης about 7 years ago

  • Status changed from Resolved to In Progress

Also available in: Atom PDF