Ζήσης, Μιχάλης's activity

From 20/11/2014 to 19/12/2014

19/12/2014

13:54 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Ανάλυση/Σύνταξη #302 (In Progress): Ανάλυση Αναγκών
Ζήσης, Μιχάλης
12:08 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Wiki edit: Wiki (#40)
Ζήσης, Μιχάλης
12:06 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Wiki edit: Wiki (#39)
Ζήσης, Μιχάλης
12:05 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Wiki edit: Wiki (#38)
Ζήσης, Μιχάλης
12:04 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Wiki edit: Wiki (#37)
Ζήσης, Μιχάλης
12:04 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Wiki edit: Wiki (#36)
Ζήσης, Μιχάλης
12:04 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Wiki edit: Wiki (#35)
Ζήσης, Μιχάλης
12:03 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Wiki edit: Wiki (#34)
Ζήσης, Μιχάλης
12:03 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Wiki edit: Wiki (#33)
Ζήσης, Μιχάλης
12:02 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Wiki edit: Wiki (#32)
Ζήσης, Μιχάλης

18/12/2014

12:14 GLPI Πρόβλημα #329: Πρόβλημα εμφάνισης χαρακτήρων
Η εμφανίση Ελληνικών χαρακτήρων είναι προβληματική (μη αναγνώσιμοι χαρακτήρες) σε σημεία της εφαρμογής όπως στα διαγρ... Ζήσης, Μιχάλης
12:11 GLPI Λειτουργικότητα #343 (In Progress): Μετάφραση έκδοσης 0.85
Η τρέχουσα μετάφραση του GLPI, η οποία γίνεται μέσω της πλατφόρμας Transifex, είναι στο 85% για τα Ελληνικά, ενώ απομ... Ζήσης, Μιχάλης
12:05 e-Nurse Ανάλυση/Σύνταξη #342 (Feedback): Καθορισμός προδιαγραφών συστήματος
Ζήσης, Μιχάλης
12:05 e-Nurse Ανάλυση/Σύνταξη #341 (New): Ανάλυση Αναγκών
Ζήσης, Μιχάλης

17/12/2014

14:59 Emergency Road Ανάλυση/Σύνταξη #331 (Resolved): Καθορισμός προδιαγραφών συστήματος
Ζήσης, Μιχάλης
14:58 Emergency Road Ανάλυση/Σύνταξη #330 (Resolved): Ανάλυση Αναγκών
Ζήσης, Μιχάλης
11:43 GLPI Πρόβλημα #329 (Resolved): Πρόβλημα εμφάνισης χαρακτήρων
Πρόβλημα εμφάνισης χαρακτήρων σε διάγραμμα Gantt Ζήσης, Μιχάλης
11:42 GLPI Λειτουργικότητα #301 (Resolved): Ενσωμάτωση βίντεο σε αιτήματα υποστήριξης
Ζήσης, Μιχάλης
 

Also available in: Atom