Ο 3oς κύκλος σεμιναρίων με θέμα την «Εισαγωγή στα ΕΛ/ΛΑΚ Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών», όπως και οι δυο πρόδρομοί του, στοχεύει στην υποστήριξη διεύρυνση της ελληνικής GIS ΕΛ/ΛΑΚ κοινότητας.


Τα σεμινάρια του έχουν ως στόχο τη γνωριμία του κοινού με το ΕΛ/ΛΑΚ, στην κατανόηση της φιλοσοφίας του και των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων έναντι του κλειστού λογισμικού αλλά και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση του. Δίνεται προσοχή στη δυνατότητα που μπορεί να αποκτήσει ο οποιοσδήποτε για την επέκταση ενός υφιστάμενου ελεύθερου λογισμικού με νέα λειτουργικότητα αλλά και τον εξελληνισμό αυτού.


Στη θεματολογία των σεμιναρίων βρίσκονται μεταξύ άλλων οι βασικές αρχές των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) και τα σημαντικότερα παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ GIS. Κεντρικό ρόλο έχουν τα ΕΛ/ΛΑΚ QGIS και GRASS GIS.

Ο 2oς κύκλος σεμιναρίων με θέμα την «Εισαγωγή στα ΕΛ/ΛΑΚ Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών» συνεχίζει την προσπάθεια ένταξης των εκπαιδευομένων στην παγκόσμια κοινότητα του ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών με απώτερο στόχο την ενθάρρυνση συνεισφοράς τους σε αυτή.


Τα σεμινάρια έχουν ως στόχο τη γνωριμία του κοινού με το ΕΛ/ΛΑΚ, στην κατανόηση της φιλοσοφίας του και των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων έναντι του κλειστού λογισμικού αλλά και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση του. Δίνεται προσοχή στη δυνατότητα που μπορεί να αποκτήσει ο οποιοσδήποτε για την επέκταση ενός υφιστάμενου ελεύθερου λογισμικού με νέα λειτουργικότητα αλλά και τον εξελληνισμό αυτού.


Στη θεματολογία των σεμιναρίων βρίσκονται μεταξύ άλλων οι βασικές αρχές των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) και τα σημαντικότερα παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ GIS.

Ο κύκλος σεμιναρίων «Εισαγωγή στα ΕΛ/ΛΑΚ Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών» έχει ως αποστολή στην ένταξη των εκπαιδευομένων στην παγκόσμια κοινότητα του ελεύθερου και ανοικτού λογισμικού συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών με απώτερο στόχο την ενθάρρυνση συνεισφοράς τους σε αυτή.

Ειδικότερα, τα στοχευμένα σεμινάρια θα συμβάλουν στη γνωριμία του κοινού με το ΕΛ/ΛΑΚ, στην κατανόηση της φιλοσοφίας του και των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων έναντι του κλειστού λογισμικού αλλά και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση του. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στη δυνατότητα που μπορεί να αποκτήσει ο οποιοσδήποτε για την επέκταση ενός υφιστάμενου ελεύθερου λογισμικού με νέα λειτουργικότητα αλλά και τον εξελληνισμό αυτού.


Επιπρόσθετα θα παρουσιστούν οι βασικές αρχές των συστημάτων γεωγραφικών πληροφοριών (GIS) και τα σημαντικότερα παραδείγματα ΕΛ/ΛΑΚ GIS. μφαση θα δοθεί στη σουίτα ΕΛ/ΛΑΚ GIS του OSGeo (osgeo.org) όπως και σε εφαρμογές που χρησιμοποιεί η κοινότητα του OpenStreetMap (openstreetmap.org) για την παραγωγή ανοικτών χαρτών σε όλο τον κόσμο.