Επισκόπηση

Στόχος: Κατασκευή μετεωρολογικού σταθμού χαμηλού κόστους για την συλλογή μετεωρολογικών δεδομένων βασισμένο σε : Λειτουργία:
  • Συλλογή δεδομένα μέσω των αισθητήρων
  • Αποστολή των δεδομένων σε κεντρική βάση δεδομένων

Github : https://github.com/orgs/ioa-maellak/teams/weather-station

Ανίχνευση θεμάτων

Προβολή όλων των θεμάτων | Ημερολόγιο | Gantt

Τελευταία νέα

Συνάντηση ομάδας
Προστέθηκε από τον mtsio, mtsio πριν από πάνω από 4 χρόνια

Προβολή όλων των νέων