Γιαννούλης, Μιχαήλ

  • Email:
  • Registered on:
  • Last connection: 18/03/2015

Projects

Activity

Reported issues: 1

17/12/2014

11:53 Μετάφραση elgg 2.00 hours (Υποστήριξη #328 (Closed): εγκατάσταση του elgg)
11:53 Μετάφραση elgg Υποστήριξη #328 (Closed): εγκατάσταση του elgg

10/12/2014

14:36 Μετάφραση elgg Υποστήριξη #328 (Closed): εγκατάσταση του elgg
βήματα για την επιτυχή εγκατάσταση του elgg σε ubuntu 14.04:
http://blog.mikeg.gr/index.php?id=elgg-installation-gui...

19/06/2014

06:08 Μεταβολικό σύνδρομο για τον αθλητισμό Πρόβλημα #293: δε παίζει
όντως δεν παίζει... :P

Also available in: Atom