Λειτουργικότητα #365

Android Εφαρμογή/Δημιουργία νέου project και κατανόηση του υπάρχοντος κώδικα

Added by ManosMagnus, ManosMagnus almost 6 years ago. Updated over 5 years ago.

Status:NewStart date:12/12/2014
Priority:NormalDue date:
Assignee:ManosMagnus, ManosMagnus% Done:

100%

Category:-Estimated time:1.00 hour
Target version:-Spent time:-

Description

Δημιουργία νέου project στο Android Studio και κατανόηση του παραγόμενου κώδικα, εξικοίωση με το σύστημα.

History

#1 Updated by edaravig, edaravig over 5 years ago

Η ανανεωμένη έκδοση της εφαρμογής βρίσκεται εδώ: https://github.com/ManosMagnus/Easy-Ticket-App

Also available in: Atom PDF