Διάλεξη Α. Αποστολάκη - Βίντεο

"Η χρήση του Crowdsourcing στο Μάρκετινγκ και την Προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος"

(3 Νοεμβρίου 2014, Θεματική Περιοχή: Τουρισμός) 

Click http://vod.ucnet.uoc.gr/video/view/207.html link to open resource.