Εγκατάσταση Open eClass

Οδηγίες Εγκατάστασης 

Click http://wiki.openeclass.org/el:install_doc link to open resource.