Αναζήτηση σε string στην PHP

Αναζήτηση σε string στην PHP