Πίνακες στην PHP (2)

Πίνακες στην PHP

Click http://www.tizag.com/phpT/foreach.php link to open resource.