Εγκατάσταση της τελευταίας έκδοσης του git

Συνήθως αρκεί η εντολή

  • apt-get install git για τα Debian/Ubuntu based συστήματα ή
  • yum install git για τα Fedora/CentOS based.

Σε κάθε περίπτωση προτείνεται ένα google search για την ακριβή διανομή του καθενός.

Θα ελεγχθεί αν οι εκδόσεις του git είναι σωστές κατά την εισαγωγική εβδομάδα.

Τελευταία τροποποίηση: Τετάρτη, 8 Οκτώβριος 2014, 11:16 μμ