Έργα Συνεισφοράς - Ασύγχρονη Συζήτηση

Σε αυτή την Ομάδα συζητήσεων, συζητάμε για τα projects μας, για να συντονίζουμε τις κοινές ενέργειές μας.


Φωτογραφία Πέγκυ Καραβίτη
Ραντεβού για ζωντανή συζήτηση στο chat
από Πέγκυ Καραβίτη - Κυριακή, 13 Ιούλιος 2014, 7:09 μμ
 

O σκοπός αυτού του θέματος είναι να κανονίζουμε την ώρα που μπορούμε να συνδεθούμε ταυτόχρονα στο Chat...

 
Φωτογραφία Πέγκυ Καραβίτη
Υλοποίηση Server Side
από Πέγκυ Καραβίτη - Κυριακή, 13 Ιούλιος 2014, 7:01 μμ
 

Η ομάδα υλοποίησης στον server θα δημιουργήσει REST API resources τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για να συνδεθεί το mobile application.

Προκειμένου να διευκολυνθεί καλύτερα η παράλληλη εργασία των δύο ομάδων, έχει ήδη δημιουργηθεί υποδομή για αυθεντικοποίηση.

 
Φωτογραφία Πέγκυ Καραβίτη
Υλοποίηση Client-side
από Πέγκυ Καραβίτη - Κυριακή, 13 Ιούλιος 2014, 6:53 μμ
 

Η ομάδα υλοποίησης Client-side θα δημιουργήσει τα διάφορα modules του moble application.

Προκειμένου να διευκολυνθεί καλύτερα η παράλληλη εργασία των δύο ομάδων, έχει ήδη δημιουργηθεί υποδομή για αυθεντικοποίηση.