Το σεμινάριο που διοργανώνεται από τη Μονάδα Αριστείας του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να παρακολουθήσουν φοιτητές, προγραμματιστές, εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και όλοι, όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στη Θεματική Περιοχή της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Αντικείμενο εργασηριακής εκπαίδευσης θα είναι το Open Source Λογισμικό Feng Office. 

Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι: 

«Αξιοποίηση συστημάτων ελ/λακ στο Δημόσιο Τομέα -Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση»

που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα πλαίσια του υποέργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (Αναθέτουσα Αρχή: ΕΔΕΤ Α.Ε.).

 


Το σεμινάριο που διοργανώνεται από τη Μονάδα Αριστείας του Πανεπιστημίου Κρήτης μπορούν να παρακολουθήσουν φοιτητές, προγραμματιστές, εργαζόμενοι στο δημόσιο τομέα και όλοι, όσοι ενδιαφέρονται, ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στη Θεματική Περιοχή της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Αντικείμενο εργασηριακής εκπαίδευσης θα είναι το Open Source Λογισμικό Feng Office. 

Ο τίτλος του σεμιναρίου είναι: 

«Αξιοποίηση συστημάτων ελ/λακ στο Δημόσιο Τομέα -Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση»

που διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Κρήτης στα πλαίσια του υποέργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» του Ε.Π. Ψηφιακή Σύγκλιση (Αναθέτουσα Αρχή: ΕΔΕΤ Α.Ε.).