Ιντζεβιδου, Αικατερίνη

  • Email:
  • Registered on:
  • Last connection: 09/02/2015

Projects

Activity

Reported issues: 1

03/02/2015

16:24 Σύστημα Διαχείρισης Ουρών Λειτουργικότητα #370 (Resolved): Εμφάνιση χρόνου αναμονής στην ουρά
Εμφάνιση του εκτιμώμενου χρόνου αναμονής στην ουρά για τον επόμενο πελάτη που παίρνει χαρτάκι

Also available in: Atom