Απαιτήσεις

  1. Εισαγωγή πεδίου personal info
  2. Αναζήτηση διαδρομής με βάση τα χαρακτηριστικά της (αφετηρία, προορισμός, αριθμός θέσεων, ημερομηνία-ώρα αναχώρησης-επιστροφής)
  3. Καταχώρηση διαδρομής από κάποιον οδηγό ή κάποιον που ψάχνει για οδηγό
  4. Αυτόματη αποστολή e-mail στον οδηγό ή συνοδηγό της διαδρομής που μας ενδιαφέρει για αποδοχή ή απόρριψη
  5. Εγγραφή μέσω facebook

Δοκιμές

  1. Εμφανίζεται στο προφίλ κάθε χρήστη
  2. Κάνοντας κλικ στις Διαδρομές-> Αναζήτηση Διαδρομής, εμφανίζεται μια φόρμα όπου μπορεί να γίνει αναζήτηση με βάση κάποια πεδία
  3. Κάνοντας κλικ στις Διαδρομές-> Καταχώρηση Διαδρομής, εμφανίζεται μια φόρμα όπου μπορεί να γίνει καταχώρηση διαδρομής
  4. Κάνοντας κλικ στον τίτλο μιας διαδρομής (από την αναζήτηση ή όλες τις διαδρομές), υπάρχει ένα κουμπί για αποστολή e-mail
  5. Πραγματοποιήθηκαν εγγραφές με τους προσωπικούς μας λογαριασμούς στο facebook