Εκπαιδευτικό APP Γνώσεων ΕΛ/ΛΑΚ

Γενικά

Το quiz ΕΛ/ΛΑΚ είναι ένα παιχνίδι γνώσεων πάνω σε ερωτήσεις ανοιχτού λογισμικού στο οποίο ο κάθε παίκτης πρέπει να επιλέξει τη σωστή απάντηση μέσα από ένα σύνολο τεσσάρων πιθανών απαντήσεων στην εκάστοτε ερώτηση. Όσο μεγαλύτερο είναι το σύνολο των σωστών απαντήσεων, τόσο υψηλότερο είναι το σκορ του χρήστη.

Αρχική Οθόνη

Στην οθόνη υποδοχής ο χρήστης προτρέπεται να συνδεθεί ή να δημιουργήσει δικό του λογαριασμό, ώστε να έχει πρόσβαση στο ατομικό του σκορ, και να το ενημερώνει αυτόματα σε κάθε νέα επιτυχία.

Υπολογισμός Score

Κάθε ερώτηση είναι ισοβαρής και το σύνολο των σωστών απαντήσεων αθροίζεται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τη μορφή πόντων. Ο χρήστης μπορεί επίσης να δει και το μέσο όρο βαθμολογιών του ανά κατηγορία, από την επιλογή "Στατιστικά" στο κύριο μενού.

Τύποι παιχνιδιού

Πριν ξεκινήσει κάθε παιχνίδι ο πάικτης έχει την επιλογή να επιλέξει από το κεντρικό μενού αν επιθυμεί να ξεκινήσει παιχνίδι με χρόνο ή χωρίς, ακόμα και την κατηγόρια των ερωτήσεων.

GitHub Repositories

WebService

Android Application