Το project θα το βρείτε [[https://github.com/ensozos/Diavgeia]]

(Θα δοθεί πλήρης περιγραφή της εφαρμογής στο github(δείτε το παραπάνω link))

Διαύγεια+

##Επισκόπηση

Η εφαρμογή Διαύγεια απευθύνεται σε χρήστες συσκευών Android και προσφέρει μια ευκολότερη στο μέσο χρήστη πρόσβαση στο κρατικό σύστημα της Διαύγειας από smartphone. Βασίζεται σε Android API 14 (έκδοση `Android 4.0` Ice Cream Sandwich).

##Δυνατότητες

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε ο χρήστης να δύναται να δημιουργήσει ένα προφίλ προτιμήσεων, ώστε να εμφανίζεται εξατομικευμένο περιεχόμενο στην αρχική οθόνη, σύμφωνα με το νομό και την πόλη στην οποία κατοικεί, καθώς και βάσει του επαγγέλματός του.

Οι κύριες δυνατότητες που παρέχει στο χρήστη είναι οι εξής:

  • Εμφάνιση τελευταίων πράξεων του συστήματος Διαύγεια στην αρχική οθόνη της εφαρμογής, σύμφωνα με προτιμήσεις ορισμένες από το χρήστη
  • Αναζήτηση στη βάση δεδομένων των πράξεων με διάφορα κριτήρια, όπως τον Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ), τον Αριθμό Πρωτοκόλλου, ένα τμήμα κειμένου που ανήκει στο θέμα, ημερομηνίες έκδοσης και τελευταίας τροποποίησης, τους υπογράφοντες κ.ά.
  • Ειδοποίηση όταν αναρτάται μια πράξη, βάσει ενός υπογράφοντα ή ενός φορέα
  • Προβολή όλων των δημοσιεύσεων ενός φορέα, υπογράφοντα ή πόλης