Λειτουργικότητα #532

Android Application -latest updates

Added by edaravig, edaravig over 5 years ago.

Status:FeedbackStart date:13/07/2015
Priority:NormalDue date:
Assignee:-% Done:

80%

Category:-Spent time:-
Target version:-

Description

Η εφαρμογή βελτιώθηκε από την τελευταία έκδοση στα παρακάτω σημεία:

  • Back Button -> για την επιστροφή του χρήστη οποιαδήποτε στιγμή στο κεντρικό μενού.
  • Λειτουργικότητα -> Χρήση κλάσσεων και χειρισμός γεγονότων για κάθε button ξεχωριστά.
  • Συμφωνία -> αντιστοίχηση λειτουργιών με αυτές του site
  • Βελτίωση -> GUI
  • Διαγράμματα -> Κλάσεων, ευρωστίας, ροής κλπ.

Πλέον, τα θέματα που απομένουν για την ολοκλήρωση και περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής, αποτελούν τα παρακάτω:

+ Βελτίωση GUI (περισσότερα γραφικά)
+ Εικονίδιο εφαρμογής -προαιρετικό
+ Upload @ playstore

Ο κώδικας βρίσκεται εδώ: https://github.com/ManosMagnus/Easy-Ticket-App

Στα συνημμένα βρίσκονται, επίσης, τα διάφορα διαγράμματα για την πιο εύκολη και άμεση βελτίωση και κατανόηση του κώδικα.

diagrams.rar - Διάγραμμα Κλάσεων, Ροής και Ευρωστίας. Μοντέλο Περιπτώσεων Χρήσης και Πεδίου (351 KB) edaravig, edaravig, 13/07/2015 10:58

Also available in: Atom PDF