Λειτουργικότητα #339

Ρυθμίσεις χρήστη-υπαλλήλου

Added by nsgeorgi, nsgeorgi almost 6 years ago.

Status:In ProgressStart date:18/12/2014
Priority:NormalDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-Spent time:-
Target version:-

Description

Ο υπάλληλος της υπηρεσίας μέσω μιας φόρμας θα έχει τη δυνατότητα να ρυθμίσει της ώρες λειτουργίας της ουράς , καθώς και το maximum αριθμό πελάτων σε μια ουρά.

Also available in: Atom PDF