Λειτουργικότητα #338

Ακριβέστερος υπολογισμός μέσου χρόνου

Added by nsgeorgi, nsgeorgi almost 6 years ago.

Status:In ProgressStart date:18/12/2014
Priority:NormalDue date:
Assignee:-% Done:

0%

Category:-Spent time:-
Target version:-

Description

Ο υπολογισμός του χρόνου αναμονής για τον κάθε πελάτη δεν θα υπολογίζεται πλέον με αυτοματοποιημένο τρόπο αλλά θα υπάρχει και παρέμβαση του υπαλλήλου της εκάστοτε υπηρεσίας.

Also available in: Atom PDF