Λειτουργικότητα #323

Επιλογή Εφαρμογής

Added by Karavasilis, Vasileios over 7 years ago. Updated about 7 years ago.

Status:NewStart date:16/10/2014
Priority:HighDue date:20/10/2014
Assignee:-% Done:

10%

Category:-Estimated time:2.00 hours
Target version:-Spent time:-

Description

Στο https://ma.ellak.gr/forge/documents/3 περιγράφονται 3 τρόποι.
Αν είναι, να αποφασίσουμε με ποιό θα ξεκινήσουμε.
Απαντήστε σε αυτό το issue αναφέροντας με ποιό από τα 3 προτείνετε να ξεκινήσουμε.

Βασίλειος Καραβασίλης

History

#1 Updated by Karavasilis, Vasileios about 7 years ago

  • % Done changed from 0 to 10
  • Estimated time changed from 2.00 to 1.00

#2 Updated by Μανούσης, Πέτρος about 7 years ago

Προτείνω να πάμε με το πρώτο ώστε να δούμε λίγα εύκολα (μάλλον) πράγματα και μετά να συνεχίσουμε στα υπόλοιπα.

#3 Updated by Karavasilis, Vasileios about 7 years ago

Οκ, αν είναι, όσοι μπορούν το σάββατο ας έρθουν στο τεχνολογικό πάρκο και ξεκινάμε όλοι μαζί εκεί.

Βασίλης

#4 Updated by Zachos, George about 7 years ago

  • Estimated time changed from 1.00 to 2.00

Εγώ και η Μικέλα θα έρθουμε :p

Also available in: Atom PDF