Γενικές ομάδες συζητήσεων

Ομάδα συζητήσεων Περιγραφή Συζητήσεις
Γενικά νέα και ανακοινώσεις
Γενικά νέα και ανακοινώσεις
3
Έργα Συνεισφοράς - Ασύγχρονη Συζήτηση

Σε αυτή την Ομάδα συζητήσεων, συζητάμε για τα projects μας, για να συντονίζουμε τις κοινές ενέργειές μας.

3