Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση. Σε συνέχεια του Πρώτου Κύκλου Σεμιναρίων, τα σεμινάρια εκπαίδευσης θα περιέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση η οποία θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις αντίστοιχες γνώσεις για τον περαιτέρω σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ που θα αναλάβουν στο πλαίσιο εκπαίδευσής τους στην Μονάδα Αριστείας.

 

Συγκεκριμένα ο κύκλος σεμιναρίων περιλαμβάνει:

 • Προχωρημένα θέματα python και εφαρμογές
 • Προχωρημένα θέματα php και παρουσίαση framework (Υii) της γλώσσας
 • Η χρήση των single board computer (Raspberry Pi) και controller (Arduino) στην Αγροτική Ανάπτυξη
 • Documentation-wiki-forums-knowledge management, open knowledge
 • Παρουσίαση των τεχνολογιών Angular.js και Node.js
 • Παρουσίαση της ανάγκης χρήσης ανοικτών εργαλείων διαχείρισης διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση και στην Υγεία

Στόχοι της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων όπως περιγράφονται παρακάτω είναι:

 • η ενίσχυση της υπάρχουσας κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. Ομάδα Χρηστών Linux Ιωαννίνων, ομάδες wikipedia, creative commons, φοιτητικές ομάδες/σύλλογοι, κτλ)
 • η περαιτέρω ανάπτυξη των κοινοτήτων με την βοήθεια θεσμικών φορέων ειδικού ενδιαφέροντος όπως είναι για παράδειγμα ο Δήμος Ιωαννιτών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα ιδρύματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής (Πανεπιστημιακό νοσοκομείο και Νοσοκομείο ΕΣΥ Χατζηκώστα).
 • η ενεργοποίηση φορέων που δραστηριοποιούνται συνεταιριστικά (αγροτικοί συνεταιρισμοί, κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, κτλ) στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας
 • η ενίσχυση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ


Ο 2ος κύκλος σεμιναρίων «Εισαγωγή στα ΕΛ/ΛΑΚ για την Αγροτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον» συνεχίζει την προσπάθεια στην κατεύθυνση της εκπαίδευσης και αρωγής των συμμετεχόντων ώστε να συνεισφέρουν οι ίδιοι σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ που αξιοποιούνται για τη διαχείριση και ανάδειξη του περιβάλλοντος, καθώς και της αγροτικής ανάπτυξης.

Τα σεμινάρια συμβάλλουν στη γνωριμία του κοινού με το ΕΛ/ΛΑΚ, στην κατανόηση της φιλοσοφίας του και των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων έναντι του κλειστού λογισμικού αλλά και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση του. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα που μπορεί να αποκτήσει ο οποιοσδήποτε για την επέκταση ενός υφιστάμενου ελεύθερου λογισμικού με νέα λειτουργικότητα αλλά και τον εξελληνισμό αυτού.

Επιπρόσθετα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των δημοφιλέστερων ΕΛ/ΛΑΚ που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος όπως π.χ. στην περιοχή της γεωργίας ακριβείας. Ιδιαίτερη μνεία δίνεται στη σουίτα ΕΛ/ΛΑΚ GIS του OSGeo (osgeo.org).

<p>Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Ιωαννίνων έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές
ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν
 εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη
Δημόσια Διοίκηση. Σε συνέχεια του Πρώτου Κύκλου Σεμιναρίων, τα σεμινάρια
 εκπαίδευσης θα περιέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση η οποία θα
παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις αντίστοιχες γνώσεις για τον περαιτέρω
σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ που θα αναλάβουν στο
πλαίσιο εκπαίδευσής τους στην Μονάδα Αριστείας.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Συγκεκριμένα ο κύκλος σεμιναρίων περιλαμβάνει:</p>
<ul><li>Προχωρημένα θέματα python και εφαρμογές</li><li>Προχωρημένα θέματα php και παρουσίαση framework (Υii) της γλώσσας</li><li>Η χρήση των single board computer (Raspberry Pi) και controller (Arduino) στην Αγροτική Ανάπτυξη</li><li>Documentation-wiki-forums-knowledge management, open knowledge</li><li>Παρουσίαση των τεχνολογιών Angular.js και Node.js</li><li>Παρουσίαση της ανάγκης χρήσης ανοικτών εργαλείων διαχείρισης διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση και στην Υγεία</li></ul>
<p>Στόχοι της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων όπως περιγράφονται παρακάτω είναι:</p>
<ul><li>η ενίσχυση της υπάρχουσας κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ στην ευρύτερη περιοχή
(π.χ. Ομάδα Χρηστών Linux Ιωαννίνων, ομάδες wikipedia, creative commons,
 φοιτητικές ομάδες/σύλλογοι, κτλ)</li><li>η περαιτέρω ανάπτυξη των κοινοτήτων με την βοήθεια θεσμικών φορέων
ειδικού ενδιαφέροντος όπως είναι για παράδειγμα ο Δήμος Ιωαννιτών, το
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα ιδρύματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της
περιοχής (Πανεπιστημιακό νοσοκομείο και Νοσοκομείο ΕΣΥ Χατζηκώστα).</li><li>η ενεργοποίηση φορέων που δραστηριοποιούνται συνεταιριστικά
(αγροτικοί συνεταιρισμοί, κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, κτλ) στον
πρωτογενή τομέα της οικονομίας</li><li>η ενίσχυση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ</li></ul>
<p><br></p>

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση. Σε συνέχεια του Πρώτου Κύκλου Σεμιναρίων, τα σεμινάρια εκπαίδευσης θα περιέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση η οποία θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις αντίστοιχες γνώσεις για τον περαιτέρω σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ που θα αναλάβουν στο πλαίσιο εκπαίδευσής τους στην Μονάδα Αριστείας.

 

Συγκεκριμένα ο κύκλος σεμιναρίων περιλαμβάνει:

 • Προχωρημένα θέματα python και εφαρμογές
 • Προχωρημένα θέματα php και παρουσίαση framework (Υii) της γλώσσας
 • Η χρήση των single board computer (Raspberry Pi) και controller (Arduino) στην Αγροτική Ανάπτυξη
 • Documentation-wiki-forums-knowledge management, open knowledge
 • Παρουσίαση των τεχνολογιών Angular.js και Node.js
 • Παρουσίαση της ανάγκης χρήσης ανοικτών εργαλείων διαχείρισης διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση και στην Υγεία

Στόχοι της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων όπως περιγράφονται παρακάτω είναι:

 • η ενίσχυση της υπάρχουσας κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. Ομάδα Χρηστών Linux Ιωαννίνων, ομάδες wikipedia, creative commons, φοιτητικές ομάδες/σύλλογοι, κτλ)
 • η περαιτέρω ανάπτυξη των κοινοτήτων με την βοήθεια θεσμικών φορέων ειδικού ενδιαφέροντος όπως είναι για παράδειγμα ο Δήμος Ιωαννιτών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα ιδρύματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής (Πανεπιστημιακό νοσοκομείο και Νοσοκομείο ΕΣΥ Χατζηκώστα).
 • η ενεργοποίηση φορέων που δραστηριοποιούνται συνεταιριστικά (αγροτικοί συνεταιρισμοί, κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, κτλ) στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας
 • η ενίσχυση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ


Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον. Τα σεμινάρια εκπαίδευσης θα περιέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση η οποία θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις αντίστοιχες γνώσεις για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ που θα αναλάβουν στο πλαίσιο εκπαίδευσής τους στην Μονάδα Αριστείας. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει εξειδικευμένος προγραμματισμός στον κύκλο εκπαίδευσης των σεμιναρίων σχετικά με τεχνολογίες και πρότυπα που χρησιμοποιούνται, γλώσσες προγραμματισμού και προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

Στόχοι της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων όπως περιγράφονται παρακάτω είναι:

 • η ενίσχυση της υπάρχουσας κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. Ομάδα Χρηστών Linux Ιωαννίνων, ομάδες wikipedia, creative commons, φοιτητικές ομάδες/σύλλογοι, κτλ).
 • η περαιτέρω ανάπτυξη των κοινοτήτων με την βοήθεια θεσμικών φορέων ειδικού ενδιαφέροντος όπως είναι για παράδειγμα ο Δήμος Ιωαννιτών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα ιδρύματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής (Πανεπιστημιακό νοσοκομείο και Νοσοκομείο ΕΣΥ Χατζηκώστα).
 • η ενεργοποίηση φορέων που δραστηριοποιούνται συνεταιριστικά (αγροτικοί συνεταιρισμοί, κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, κτλ) στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας
 • η ενίσχυση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη, την Υγεία και τη Δημόσια Διοίκηση. Σε συνέχεια του Πρώτου Κύκλου Σεμιναρίων, τα σεμινάρια εκπαίδευσης θα περιέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση η οποία θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις αντίστοιχες γνώσεις για τον περαιτέρω σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ που θα αναλάβουν στο πλαίσιο εκπαίδευσής τους στην Μονάδα Αριστείας.

 

Συγκεκριμένα ο κύκλος σεμιναρίων περιλαμβάνει:

 • Προχωρημένα θέματα python και εφαρμογές
 • Προχωρημένα θέματα php και παρουσίαση framework (Υii) της γλώσσας
 • Η χρήση των single board computer (Raspberry Pi) και controller (Arduino) στην Αγροτική Ανάπτυξη
 • Documentation-wiki-forums-knowledge management, open knowledge
 • Παρουσίαση των τεχνολογιών Angular.js και Node.js
 • Παρουσίαση της ανάγκης χρήσης ανοικτών εργαλείων διαχείρισης διαδικασιών στη Δημόσια Διοίκηση και στην Υγεία

Στόχοι της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων όπως περιγράφονται παρακάτω είναι:

 • η ενίσχυση της υπάρχουσας κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. Ομάδα Χρηστών Linux Ιωαννίνων, ομάδες wikipedia, creative commons, φοιτητικές ομάδες/σύλλογοι, κτλ)
 • η περαιτέρω ανάπτυξη των κοινοτήτων με την βοήθεια θεσμικών φορέων ειδικού ενδιαφέροντος όπως είναι για παράδειγμα ο Δήμος Ιωαννιτών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα ιδρύματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής (Πανεπιστημιακό νοσοκομείο και Νοσοκομείο ΕΣΥ Χατζηκώστα).
 • η ενεργοποίηση φορέων που δραστηριοποιούνται συνεταιριστικά (αγροτικοί συνεταιρισμοί, κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, κτλ) στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας
 • η ενίσχυση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ

Ο κύκλος σεμιναρίων «Εισαγωγή στα ΕΛ/ΛΑΚ για την Αγροτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον» έχει ως στόχο την εκπαίδευση και αρωγή των συμμετεχόντων ώστε να συνεισφέρουν οι ίδιοι σε εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ που αξιοποιούνται για τη διαχείριση και ανάδειξη του περιβάλλοντος, καθώς και της αγροτικής ανάπτυξης.

Τα στοχευμένα σεμινάρια συμβάλλουν στη γνωριμία του κοινού με το ΕΛ/ΛΑΚ, στην κατανόηση της φιλοσοφίας του και των συγκριτικών του πλεονεκτημάτων έναντι του κλειστού λογισμικού αλλά και στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη χρήση του. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη δυνατότητα που μπορεί να αποκτήσει ο οποιοσδήποτε για την επέκταση ενός υφιστάμενου ελεύθερου λογισμικού με νέα λειτουργικότητα αλλά και τον εξελληνισμό αυτού.

Επιπρόσθετα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές των δημοφιλέστερων ΕΛ/ΛΑΚ που βρίσκουν εφαρμογή σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης και περιβάλλοντος όπως π.χ. στην περιοχή της γεωργίας ακριβείας. Ιδιαίτερη μνεία δίνεται στη σουίτα ΕΛ/ΛΑΚ GIS του OSGeo (osgeo.org).

Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες στις εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ, να τους δώσει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και να αναπτύξουν εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ με θέμα την Αγροτική Ανάπτυξη και το Περιβάλλον. Τα σεμινάρια εκπαίδευσης θα περιέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση η οποία θα παρέχει στους εκπαιδευόμενους τις αντίστοιχες γνώσεις για τον σχεδιασμό, ανάπτυξη και υλοποίηση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ που θα αναλάβουν στο πλαίσιο εκπαίδευσής τους στην Μονάδα Αριστείας. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει εξειδικευμένος προγραμματισμός στον κύκλο εκπαίδευσης των σεμιναρίων σχετικά με τεχνολογίες και πρότυπα που χρησιμοποιούνται, γλώσσες προγραμματισμού και προγραμματιστικά περιβάλλοντα.

Στόχοι της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων όπως περιγράφονται παρακάτω είναι:

 • η ενίσχυση της υπάρχουσας κοινότητας ΕΛ/ΛΑΚ στην ευρύτερη περιοχή (π.χ. Ομάδα Χρηστών Linux Ιωαννίνων, ομάδες wikipedia, creative commons, φοιτητικές ομάδες/σύλλογοι, κτλ).
 • η περαιτέρω ανάπτυξη των κοινοτήτων με την βοήθεια θεσμικών φορέων ειδικού ενδιαφέροντος όπως είναι για παράδειγμα ο Δήμος Ιωαννιτών, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και τα ιδρύματα υγειονομικού ενδιαφέροντος της περιοχής (Πανεπιστημιακό νοσοκομείο και Νοσοκομείο ΕΣΥ Χατζηκώστα).
 • η ενεργοποίηση φορέων που δραστηριοποιούνται συνεταιριστικά (αγροτικοί συνεταιρισμοί, κτηνοτροφικοί συνεταιρισμοί, κτλ) στον πρωτογενή τομέα της οικονομίας
 • η ενίσχυση των έργων ΕΛ/ΛΑΚ