1η Ημερίδα

Online Mastiha: Η Δημιουργία μιας Ανοικτής Κοινότητας (Open Community) για την διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής για την προώθηση της Μαστίχας με την χρήση Τεχνολογιών Ανοικτού Λογισμικού

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Αιγαίου  ΣΕ Τουρισμός

Η εκδήλωση αυτή είναι η 1η Ημερίδα της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.   Η εκδήλωση συμπύκνωσε μερικά από τα κύρια συμπεράσματα της μέχρι τώρα πορείας της Μονάδας, κυρίως την πιο σημαντική δραστηριότητα μας, που είναι ...

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση