Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

6η διάλεξη σεμιναρίου Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων και πολιτιστικών συλλογών

ΑΠΟ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής  ΣΕ Πολιτισμός

Η Μονάδα Αριστείας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διοργανώνει την έκτη διάλεξη του σεμιναρίου «Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων και πολιτιστικών συλλογών» την Παρασκευή 06 Μαρτίου 2105. Στην έκτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί η αξιολόγηση ...

4η διάλεξη σεμιναρίου Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων και πολιτιστικών συλλογών

ΑΠΟ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής  ΣΕ Πολιτισμός

Η Μονάδα Αριστείας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διοργάνωσε την τέταρτη διάλεξη του σεμιναρίου «Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων και πολιτιστικών συλλογών» την Παρασκευή 20 Μαρτίου 2014. Στην τέταρτη διάλεξη πραγματοποιήθηκε αρχικά μια ...

3η διάλεξη σεμιναρίου Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων και πολιτιστικών συλλογών

ΑΠΟ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής  ΣΕ Πολιτισμός

Η Μονάδα Αριστείας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διοργάνωσε την τρίτη διάλεξη του σεμιναρίου «Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων και πολιτιστικών συλλογών» την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2014. Στην τρίτη διάλεξη συνεχίστηκε η εργαστηριακή ...

2η διάλεξη σεμιναρίου Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων και πολιτιστικών συλλογών

ΑΠΟ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής  ΣΕ Πολιτισμός

Μονάδα Αριστείας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διοργάνωσε την δεύτερη διάλεξη του σεμιναρίου «Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων και πολιτιστικών συλλογών» την Παρασκευή 06 Μαρτίου 2014. Στην δεύτερη διάλεξη πραγματοποιήθηκε αρχικά μια ...

5η διάλεξη σεμιναρίου Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων και πολιτιστικών συλλογών

ΑΠΟ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής  ΣΕ Πολιτισμός

Η Μονάδα Αριστείας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διοργανώνει την πέμπτη διάλεξη του σεμιναρίου «Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων και πολιτιστικών συλλογών» την Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2014. Στην πέμπτη διάλεξη θα γίνει μια Live ...

4η διάλεξη σεμιναρίου Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων και πολιτιστικών συλλογών

ΑΠΟ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής  ΣΕ Πολιτισμός

Η Μονάδα Αριστείας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διοργανώνει την τέταρτη διάλεξη του σεμιναρίου «Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων και πολιτιστικών συλλογών» την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2014. Στην τέταρτη διάλεξη θα πραγματοποιηθεί ...

3η διάλεξη σεμιναρίου Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων και πολιτιστικών συλλογών

ΑΠΟ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής  ΣΕ Πολιτισμός

Η Μονάδα Αριστείας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διοργανώνει την τρίτη διάλεξη του σεμιναρίου «Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων και πολιτιστικών συλλογών» την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2014. Στην τρίτη διάλεξη θα συνεχιστεί η εργαστηριακή ...

2η διάλεξη σεμιναρίου Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων και πολιτιστικών συλλογών

ΑΠΟ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής  ΣΕ Πολιτισμός

Η Μονάδα Αριστείας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διοργανώνει την δεύτερη διάλεξη του σεμιναρίου «Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων και πολιτιστικών συλλογών» την Παρασκευή 06 Μαρτίου 2014. Στην δεύτερη διάλεξη πραγματοποιήθηκε αρχικά μια ...

1η διάλεξη σεμιναρίου Δημιουργία και Διαχείριση ιστοτόπων και πολιτιστικών συλλογών

ΑΠΟ Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεματικής  ΣΕ Πολιτισμός

Η Μονάδα Αριστείας Χαροκοπείου Πανεπιστημίου διοργάνωσε την πρώτη διάλεξη του σεμιναρίου «Δημιουργία και διαχείριση ιστοτόπων και πολιτιστικών συλλογών» την Παρασκευή 30 Φεβρουαρίου 2015. Στην πρώτη διάλεξη πραγματοποιήθηκε η γνωριμία ...

Επόμενη σελίδα: »« Προηγούμενη σελίδα
Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση