ΣΔΜ

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση – Το Σεμινάριο: Μάθημα 5

ΑΠΟ ΤΕΙ Αθήνας  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό λογισμικό

Εμβάθυνση σε τεχνολογίες Στόχος: Να αποκτήσουν οι εκπαιδευόμενοι τη δυνατότητα να σχεδιάζουν και να υλοποιούν αυτόνομα εργαλεία για Σ.Δ.Μ.   Σύνδεση στην κεντρική  Σελίδα του Σεμιναρίου «Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & ...

Κύκλος Εκπαίδευσης: Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠΟ ΤΕΙ Αθήνας  ΣΕ Εκπαιδευτικό λογισμικό

Το ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς και όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στις Θεματικές Περιοχές του Εκπαιδευτικού ...

Παρουσίαση Θερινού Σχολείου

ΑΠΟ ΤΕΙ Αθήνας  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό λογισμικό

Παρουσίαση του Θερινού Σχολείου Στόχος - Γενική Περιγραφή Έργου Συνεισφοράς Πρόγραμμα (έως την 3η ημέρα που υλοποιούνται διαλέξεις) Εργαλεία

Ανακοίνωση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα, με θέμα: Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eClass

ΑΠΟ ΤΕΙ Αθήνας  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό λογισμικό

Η Ανακοίνωση της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του ΤΕΙ Αθήνας, για Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στο  Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα, με θέμα: Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eClass.

Θερινό Σχολείο Ανάπτυξης Κώδικα, με θέμα: Ανάπτυξη εφαρμογής για κινητές συσκευές του Σ.Δ.Μ. Open eClass – Πρόσκληση Εκδήλωση Ενδιαφέροντος

ΑΠΟ ΤΕΙ Αθήνας  ΣΕ Εκπαιδευτικό λογισμικό

Το ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς και όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στη Θεματική Περιοχή του Εκπαιδευτικού ...

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση