Πανεπιστήμιο Αιγαίου

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΑΝΟΙΧΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015) – ΔΗΛΩΣΤΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ! (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Αιγαίου  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση

Γενικές Πληροφορίες και Στόχοι του Σεμιναρίου 1. Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ)[1], διοργανώνει κύκλο στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης με θέμα ...

Online Mastiha: Η Δημιουργία μιας Ανοικτής Κοινότητας (Open Community) για την διαμόρφωση και υλοποίηση στρατηγικής για την προώθηση της Μαστίχας με την χρήση Τεχνολογιών Ανοικτού Λογισμικού

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Αιγαίου  ΣΕ Τουρισμός

Η εκδήλωση αυτή είναι η 1η Ημερίδα της Μονάδας Αριστείας του Πανεπιστημίου Αιγαίου.   Η εκδήλωση συμπύκνωσε μερικά από τα κύρια συμπεράσματα της μέχρι τώρα πορείας της Μονάδας, κυρίως την πιο σημαντική δραστηριότητα μας, που είναι ...

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση