Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων : 3ος Κύκλος – 1ο Σεμινάριο

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Η παρουσίαση από το πρώτο σεμινάριο της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων, που διεξήχθη τις 08/10/2014 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου. Η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων έχει ως στόχο να εισάγει τους συμμετέχοντες ...

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων : 3ος Κύκλος – 2ο Σεμινάριο

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Η παρουσίαση από το δεύτερο σεμινάριο της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων, που διεξήχθη τις 15/10/2014 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου με θέμα : Αρχές ανάπτυξης λογισμικού και διαχείρισης έργων ΕΛ/ΛΑΚ

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων : 2ος Κύκλος – 6ο Σεμινάριο

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Η παρουσίαση από το έκτο σεμινάριο της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων, που διεξήχθη τις 03/11/2014 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου με θέμα : Σύγχρονα frameworks για ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών μεγάλης κλίμακας

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων : 2ος Κύκλος – 5ο Σεμινάριο

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Η παρουσίαση από το πέμπτο σεμινάριο της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων, που διεξήχθη τις 30/10/2014 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου με θέμα : Ανάπτυξη Εφαρμογών Κινητών Συσκευών

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων : 2ος Κύκλος – 4ο Σεμινάριο

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Η παρουσίαση από το δεύτερο σεμινάριο της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων, που διεξήχθη τις 30/10/2014 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου με θέμα : Τεχνολογίες Διαδικτύου / Άδειες Ανοιχτού Λογισμικού

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων : 2ος Κύκλος – 4ο Σεμινάριο (Screencast)

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Η παρουσίαση από το δεύτερο σεμινάριο της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων, που διεξήχθη τις 30/10/2014 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου με θέμα : Τεχνολογίες Διαδικτύου / Άδειες Ανοιχτού Λογισμικού

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων : 2ος Κύκλος – 3ο Σεμινάριο

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Η παρουσίαση από το πρώτο σεμινάριο της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων, που διεξήχθη τις 13/10/2014 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου με θέμα : «Διαδικτυακός Προγραμματισμός με χρήση του AngularJS»

« Προηγούμενη σελίδα
Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση