Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων : 2η Ημερίδα

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Την Πέμπτη 02/04/2015  πραγματοποιήθηκε, στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου, η 2η Ημερίδα της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων. Θέματα : 1. Οι στόχοι των Μονάδων Αριστείας 2. Εισαγωγή στο Ελεύθερο Λογισμικό 3. Παρουσίαση ...

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων : 6ος Κύκλος – 4ο Σεμινάριο

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Η παρουσίαση από το τέταρτο σεμινάριο του έκτου κύκλου της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων, που διεξήχθη τις 18/05/2015 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου με θέμα : Java Spring Framework / WordPress

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων : 6ος Κύκλος – 3ο Σεμινάριο

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Η παρουσίαση από το τρίτο σεμινάριο του έκτου κύκλου της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων, που διεξήχθη τις 11/05/2015 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου με θέμα : Android Develoment / MEAN stack

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων : 6ος Κύκλος – 2ο Σεμινάριο

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Η παρουσίαση από το δεύτερο σεμινάριο του έκτου κύκλου της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων, που διεξήχθη τις 04/05/2015 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου με θέμα : Παρουσίαση Προχωρημένων Θεμάτων στη Python / Παρουσίαση Linux

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων : 6ος Κύκλος – 1ο Σεμινάριο

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Η παρουσίαση από το πρώτο σεμινάριο του έκτου κύκλου της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων, που διεξήχθη τις 27/04/2015 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου με θέμα : Παρουσίαση Yii Framework / LibreOffice

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων : 5ος Κύκλος – 4ο Σεμινάριο

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Η παρουσίαση από το τέταρτο σεμινάριο του πέμπτου κύκλου της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων, που διεξήχθη τις 23/03/2015 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου με θέμα : Παρουσίαση Dokuwiki, Redmine, Openshift

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων : 5ος Κύκλος – 3ο Σεμινάριο

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Η παρουσίαση από το τρίτο σεμινάριο του πέμπτου κύκλου της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων, που διεξήχθη τις 16/03/2015 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου με θέμα : Εισαγωγή Στην Python. Εισαγωγή στον Διαδικτυακό ...

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων : 5ος Κύκλος – 2ο Σεμινάριο

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Η παρουσίαση από το δεύτερο σεμινάριο του πέμπτου κύκλου της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων, που διεξήχθη τις 09/03/2015 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου με θέμα : Άδειες Ελεύθερου Λογισμικού / Εργαλεία ανάπτυξης ...

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων : 5ος Κύκλος – 1ο Σεμινάριο

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Η παρουσίαση από το πρώτο σεμινάριο του πέμπτου κύκλου της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων, που διεξήχθη τις 02/03/2015 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου με θέμα : Εισαγωγή στο Ελεύθερο Λογισμικό / Διαχείριση Έργων λογισμικού

Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων : 4ος Κύκλος – 6ο Σεμινάριο

ΑΠΟ Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου  ΣΕ Αγροτική Ανάπτυξη - Περιβάλλον, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Η παρουσίαση από το έκτο σεμινάριο της Μονάδας Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ Ιωαννίνων, που διεξήχθη τις 17/12/2014 στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Ηπείρου με θέμα : WordPress και Java Spring Framework

Επόμενη σελίδα: »
Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση