Αυτόματος Κριτής

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση – Το Σεμινάριο: Μάθημα 3

ΑΠΟ ΤΕΙ Αθήνας  ΣΕ Βασικές εφαρμογές/Εργαλεία ΕΛ/ΛΑΚ, Εκπαιδευτικό λογισμικό

Γνωριμία με τον χώρο Αυτόματης Αξιολόγησης & Εξοικείωση με τεχνολογίες Στόχος:  Να γνωρίσουν οι εκπαιδευόμενοι τον χώρο της αυτόματης αξιολόγησης καθώς επίσης και να μάθουν τις αρχές σχεδίασης των web services και να εξοικειωθούν ...

Κύκλος Εκπαίδευσης: Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης & Ηλεκτρονική Αξιολόγηση – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

ΑΠΟ ΤΕΙ Αθήνας  ΣΕ Εκπαιδευτικό λογισμικό

Το ΤΕΙ Αθήνας στο πλαίσιο του έργου «Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ» προσκαλεί φοιτητές, προγραμματιστές, εκπαιδευτικούς και όλους όσους ασχολούνται ή επιθυμούν να ασχοληθούν με το ανοικτό λογισμικό στις Θεματικές Περιοχές του Εκπαιδευτικού ...

Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση