ΑΠΘ

2η Ημερίδα ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – Μέρος 2ο

ΑΠΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής: 16.30′-17.00′: Υποδοχή 17.00′-17.30′: Εισαγωγή, Σταμέλος Ιωάννης (ΑΠΘ), Μουσαφείρης Κωνσταντίνος (GreekLUG) 1η ενότητα: Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ 1ου Θερινού Σχολείου Κώδικα της Μ.Α. Α.Π.Θ. 17.30′-18.00′: ...

2η Ημερίδα ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – Μέρος 1ο

ΑΠΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής: 16.30′-17.00′: Υποδοχή 17.00′-17.30′: Εισαγωγή, Σταμέλος Ιωάννης (ΑΠΘ), Μουσαφείρης Κωνσταντίνος (GreekLUG) 1η ενότητα: Εφαρμογές ΕΛ/ΛΑΚ 1ου Θερινού Σχολείου Κώδικα της Μ.Α. Α.Π.Θ. 17.30′-18.00′: ...

3ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 1ο Σεμινάριο

ΑΠΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Η Μονάδα Αριστείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του έργου Μονάδες Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού/Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα, διοργανώνει τον 3ο κύκλο σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ, στη θεματική ...

3ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – Ανακοίνωση/Πρόσκληση Συμμετοχής

ΑΠΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ – Αναβολή Μαθημάτων 22/10/2014, αλλαγή ημερομηνίας έναρξης του 3ου Κύκλου Σεμιναρίων για τις 29/10, νέα ώρα διεξαγωγής 19:00-22:00. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στα πλαίσια του ...

2η Ημερίδα ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ.

ΑΠΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Στα πλαίσια του “Β κύκλου, η Μονάδα Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ του Α.Π.Θ. διοργανώνει την 2η ημερίδα ΕΛ/ΛΑΚ που θα επικεντρωθεί στις ενότητες της Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και των Επιχειρηματικών εφαρμογών / υπηρεσιών για μικρομεσαίες ...

1η Ημερίδα ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ.

ΑΠΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Το αναλυτικό πρόγραμμα έχει ως εξής: 9.00-9.30′: Υποδοχή 9.30′-10.00′: Εισαγωγή, Ι. Σταμέλος (ΑΠΘ), Κ. Μουσαφείρης (GreekLUG) 1η ενότητα: ΕΛΛΑΚ και Δημόσια Διοίκηση/Τοπική Αυτοδιοίκηση 10.00′-10.20′: ΕΛΛΑΚ στην Περιφέρεια Κεντρικής ...

1η Ημερίδα ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ.

ΑΠΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Live Streaming: http://youtu.be/OBmoVWY3kcA Μετά την επιτυχή διεξαγωγή δύο σεμιναριακών κύκλων, η νεοσυσταθείσα Μονάδα Αριστείας ΕΛΛΑΚ Α.Π.Θ. διοργανώνει την πρώτη ημερίδα της. Η Μ.Α. ΕΛΛΑΚ Α.Π.Θ. στοχεύει στη διάδοση του ΕΛΛΑΚ στους ...

1η Ημερίδα ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – Πρόσκληση για εισηγήσεις

ΑΠΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Αγαπητοί, προγραμματίζεται στο τέλος Ιουνίου, αρχές Ιουλίου ημερίδα της Μ.Α. ΕΛΛΑΚ ΑΠΘ στις θεματικές περιοχές της: Δημόσια Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας και Εφαρμογές ΕΛΛΑΚ στις ΜΜΕ. Καλείσθε να ...

1ος Εκπαιδευτικός Κύκλος Σεμιναρίων ΕΛ/ΛΑΚ Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – Ανακοίνωση/Πρόσκληση Συμμετοχής

ΑΠΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

Live Streaming: https://www.youtube.com/watch?v=RfvcvN-_XsY   Η Μονάδα Αριστείας Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα (ΕΛΛΑΚ) προσφέρει το πρώτο σεμινάριο της στις θεματικές ενότητες της Δημόσιας Διοίκησης & ...

« Προηγούμενη σελίδα
Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση