ΑΠΘ

3ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 5η Ημέρα

ΑΠΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

5η Ημέρα: Δευτέρα 13/07/2015 —————————————– 10.00′-11.30′: Παρουσιάσεις αποτελεσμάτων ομάδων εργασίας | Ομάδες εργασίας, όλοι οι συμμετέχοντες 11.30′-13.30′: Δοκιμές, Διασφάλιση Ποιότητας | Ομάδες εργασίας, όλοι οι συμμετέχοντες ...

3ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 2η Ημέρα – Μέρος 2ο

ΑΠΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

2η Ημέρα: Παρασκευή 10/07/2015 —————————————– 10.00′-11.00′: Παρουσίαση Εφαρμογής e-Nurse/Συζήτηση | Ζήσης Νικόλαος 11.00′-12.00′: Παρουσίαση Carmate/Συζήτηση | Κολοφωτιάς Βάιος 12.00′-13.00′: Διάλειμμα 13.00′-13.45′: Σύνοψη, ...

3ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 2η Ημέρα – Μέρος 1ο

ΑΠΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

2η Ημέρα: Παρασκευή 10/07/2015 —————————————– 10.00′-11.00′: Παρουσίαση Εφαρμογής e-Nurse/Συζήτηση | Ζήσης Νικόλαος 11.00′-12.00′: Παρουσίαση Carmate/Συζήτηση | Κολοφωτιάς Βάιος 12.00′-13.00′: Διάλειμμα 13.00′-13.45′: Σύνοψη, ...

3ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 1η Ημέρα – Μέρος 3ο

ΑΠΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

1η Ημέρα: Πέμπτη 09/07/2015 —————————————– 10.00′-10.45′: Εισαγωγική παρουσίαση Μονάδας Αριστείας – Σχολείου Κώδικα | Σταμέλος Ιωάννης 10.45′-11.30′: Παρουσίαση Python – Σύνοψη 1ης εβδομάδας | Δημητριάδης Σταύρος 11.30′-12.00′: ...

3ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 1η Ημέρα – Μέρος 2ο

ΑΠΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

1η Ημέρα: Πέμπτη 09/07/2015 —————————————– 10.00′-10.45′: Εισαγωγική παρουσίαση Μονάδας Αριστείας – Σχολείου Κώδικα | Σταμέλος Ιωάννης 10.45′-11.30′: Παρουσίαση Python – Σύνοψη 1ης εβδομάδας | Δημητριάδης Σταύρος 11.30′-12.00′: ...

3ο Σχολείο Κώδικα Μονάδας Αριστείας Α.Π.Θ. – 1η Ημέρα – Μέρος 1ο

ΑΠΟ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης  ΣΕ Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση, Επιχειρηματικές εφαρμογές / υπηρεσίες για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Πληροφοριακά Συστήματα Υγείας

1η Ημέρα: Πέμπτη 09/07/2015 —————————————– 10.00′-10.45′: Εισαγωγική παρουσίαση Μονάδας Αριστείας – Σχολείου Κώδικα | Σταμέλος Ιωάννης 10.45′-11.30′: Παρουσίαση Python – Σύνοψη 1ης εβδομάδας | Δημητριάδης Σταύρος 11.30′-12.00′: ...

Επόμενη σελίδα: »
Υποβολή Σχολίων
Μονάδες Αριστείας ΕΛ/ΛΑΚ
Πλοήγηση